Ověřené překlady angličtiny: BRNO

  • 16.12.2017
Czech english legal - court translation Prague, contact us here: +420 608...

Czech-english legal – court translation Prague, contact us here: +420 608…

Tým akademických překladatelů v rámci anglického jazyka provádí též překlady ověřené. S naší angličtinou jsme a současně zákazník napojený na rozsáhlý systém koordinace mezi-jazyčných ověřený překladů, které se příkladnou měrou dají vyjádřit jako: ověřený překlad čeština – angličtina, ověřený překlad angličtina– čeština, ověřený překlad ruština angličtina, polština – slovenština, atd. Termíny pro zpracování ověřených překladů z/do angličtiny stanovujeme na základě individuální dohody. Příkladem může být překlad např. 1) překlad smlouvy s ověřením v rozsahu 5 normovaných stran: 1 den. 2) Překlad rodného listu: překlad do 1 dne.

Brno, překlady do angličtiny: originály, náležitosti

Ověřené překlady v Brně z/do českého, nebo z/do angličtiny jazyka probíhají i na počkání. Ověřené překlady z/do ruštiny z/do angličtiny probíhají v několika pracovních dnech. U ověřeného překladu z/do angličtiny si od vás vyzvedneme ověřenou kopii daného dokladu, nebo originál dokladu, popřípadě překládáme i z kopie obyčejné. Při kontaktu s klienty ohledně ověřených překladů sdělujeme detailně postup při řešení překladu dokladů, ten zpravidla bývá: 1) přijetí charakteru zakázky (E-mail, fyzicky-osobně, fyzicky-poštou), 2) stanovení rozsahu, termínu, 3) samotný překlad, 4) předání překladu.

Ověřené překlady angličtiny v Brně – kontakt na tlumočníka ZDE.

Rodný list/ 1) švédština+2) angličtina

Share Button
Zařazeno do témat: ,