Profesionální překlad a převod údajů do české legislativy – Zajištění bezpečnosti při používání čistícího gelu na granitová měřidla

  • 12.7.2023

Spolupráce s odborníky na překlad a převod údajů do české legislativy je klíčová pro zajištění bezpečnosti při používání chemických výrobků. Na základě vaší předchozí telefonické domluvy s naším legislativním specialistou PharmDr. Schwarzem, jsme připraveni přeložit a převést údaje do české legislativy pro Bezpečnostní list (Čistící gel na granitová měřidla). Čistící gel na granitová měřidla Dohodnutý […]

Zařazeno do témat:

Novela zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách: Posilování bezpečnosti a ochrany životního prostředí

  • 12.7.2023

Zákon č. 350/2011 Sb., který se zabývá chemickými látkami, prošel nedávno důležitou novelou, která přináší posílení opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Tato novela reaguje na neustále se vyvíjející technologie a poznatky v oblasti chemie, a jejím cílem je zabezpečit větší bezpečnost při manipulaci s chemickými látkami a minimalizovat jejich negativní dopady na […]

Zařazeno do témat: , ,