Jak je to se vzděláním u překladatelů, aneb kvalifikovaný překlad

  • 28.1.2021
Tým téměř stovky profesionálních překladatelů na jednom místě. Překlady s ověřením/překlad výpisů, dokladů, plných mocí atd. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: 608 666 582

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů na jednom místě. Překlady s ověřením/překlad výpisů, dokladů, plných mocí atd. Technické překlad katalogů včetně úpravy chybné grafiky. Urovnání grafického návrhu. Kontrola grafického a zákonného obsahu etiket. Překlady katalogů a etiket: slovenština, němčina, angličtina, švédština, francouzština, španělština. Grafická a překladatelská práce. Garantovaná obsah, náročnější formátová zpracování. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: 608 666 582

Vycházejme s příkladu vzdělání u překladatele ruského jazyka, přičemž podobná pravidla  platí i u překladů jiných jazyků. Např. ruské technické překlad jsou přesnou disciplínou s množství možných chyb v případě, že není překlad vypracován patřičným překladatelem, nebo nebylo dostatečně odborně pojato dané téma, může vzniknout i zcela jednoduše paskvil.

Technické překlad

Ruské technické překlad jsou důležitou součástí veškeré rusko-české komponentistiky a souvisejích obchodních a industriálních okruhůPro technický překlad z ruského jazyka se překladu věnuje český překladatel – akademik, nebo technik (Mgr., Ing., PhDr., PhD.): magistr v jazykovědě, inženýr ve strojírenství, stavebnictví, biotechnologii atd., doktor v jazykovědě – oba tituly přípustné.

Technické překlad

Pro technický překlad z českého jazyka se překladu věnuje zpravidla rodilý mluvčí ruštiny, nebo rodilý mluvčí ruštiny společně s českým kolegou. U překladů preferujeme, resp. praxe to během několika let ukazuje velmi dobře, že vzdělání vysokoškolské se pro překladatelskou práci hodí nejvíce, nebo je velikou výhodou. Máme tedy na mysli vzdělání v oborech řečených, tedy: filologických a překladatelských, popřípadě i literárních – oborů v nichž figuruje studium italštiny.

Technické překlad: jiné obory

V našem týmu mají všichni překladatelé dokončené vysokoškolské vzdělání, nebo mají STJ zkoušku v oboru a jsou soudními tlumočníky, nebo využíváme služeb externích poradců z jiných oborů. Z těch nejčastěji: technici, právníci, lékaři – jedná se ale jen o velmi malé procento překladů, kde si to zákazník vysloveně žádá, nebo kde se setkáme s těžkostmi, které nutno jistě s odborníkem probrat, „aby si bylo jisto“, že se překládanému textu rozumělo na 100 %. Další překlad naši zákazníci definují nejčastěji jako: překlad do slovenštiny, překlad z angličtiny, překlad z němčiny.

Žádáte-li technický překlad z ruštiny od kvalifikovaného překladatele, můžete se na nás obrátit ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,