Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM

 • 22.9.2021

Do oblasti překladů pro pacienty „na přímo“, nespadají jen valnou většinou překlad lékařských zpráv, ale také překlad fakturací za lékařské výkony, které pacient prezentuje pojišťovně či třetí straně, která úkony proplácí. Malý výčet z překladu výkonů z IKEMU překládáme z posledního překladu fakturací pro pojištěného zahraničního klienta:

 • Drát Kirschnerův – Kirschner wire
 • SKIASKOPIE NA OPERAČNÍM ČI ZÁKROKOVÉM SÁLE – the skiascopic examination in the operating theatre or intervention room
 • ZAVŘENÁ REPOZICE FYZÁRNÍCH PORANĚNÍ – the closed reposition of the physeal injuries
 • UZ Duplexní vyšetření – the duplex ultrasonographic examination
 • UZ Dopplerovské vyšetření – the Doppler ulrasonographic examination
 • Kapnometrie při anestezii – capnometry performed during anaesthesia
 • ANESTÉZIE S TRACHEÁLNÍ INTUBACÍ NEBO S LARYNGEÁLNÍ MASKOU – anaesthesia with the tracheal intubation or laryngeal mask

Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – MUDr. Schwarz

 • HOMOCYSTEIN CELKOVÝ – the total homocysteine
 • FIBRINOGEN – fibrinogen
  FIBRIN DEGRADAČNÍ PRODUKTY KVANTITATIVNĚ – the quantitative determination of the fibrin degradation products
 • AKTIVOVANÝ PARTIALNÍ TROMBOPLASTINOVÝ TEST – the activated partial thromboplastin test
 • PROTROMBINOVÝ TEST – prothrombin test
 • ANTITROMBIN III CHROMOGENNÍ METODOU- antithrombin III using the chromogenic method
 • Ambulance periferní cirkulace – the outpatient department for the peripheral circulation diagnostics
 • Angiolog – an angiologist
 • vyšetření dvou a více cév – the examination of the two and more vessels

Žádáte-li odborný překlad fakturace za lékařské výkony, kontatk je ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlad výúčtování lékařských výkonů do angličtiny – IKEM