Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny

 • 18.3.2023
Bezpečnostní list dle platné legislativy.

Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny + legislativní lokalizace dalších jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jako:

 • překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny (nevztahuje se nařízení ES),
 • překlad bezpečnostních listů z/do portugalštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do slovenštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do francouzštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do holandštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do norštiny (nevztahuje se nařízení ES)
 • překlad bezpečnostních listů z/do němčiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do italštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do polštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do švédštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlad do slovinštiny v rámci chemie – často s překlad do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků. Aktualizace registrace směsí: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů.Vypracování a revize nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům.

Bezpečnostní listy: benefity

Sleva na bezpečnostní listy při kompletní produktové řadě, nebo počtu listů vyšší než 5. Další slevy na vypracování bezpečnostního listu u 10 ks. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlad). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnostního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

DALŠÍ SLUŽBY LEGISLATIVNÍ CHEMIE
 • proškolení personálu a nové výstražné symboly chemických látek
 • revize starších bezpečnostních listů
 • vysvětlení značení chemických látek na obalech
 • odborná definice tříd nebezpečnosti chemických látek
 • správně zvolené CLP symboly
 • kompozice nařízení (es) č. 1272/2008
 • zpracování ve věci: nebezpečné chemické látky a směsi
 • vyhodnocení nebezpečné vlastnosti chemických látek
 • odborná klasifikace chemických látek a směsí
 • užité značení chemických látek na obalech
 • informace pro nové výstražné symboly chemických látek
 • texty pro etikety
 • schválení grafického návrhu etikety klienta
 • definování třídy nebezpečnosti chemických látek
 • osoba způsobilá dodá nové piktogramy chemické látky
 • kompletní nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek od 1.6 2017

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny