Lokalizace bezpečnostních listů pro brzdové kapaliny

 • 18.3.2023
Bezpečnostní list dle platné legislativy.

Dodání zákonných frází v požadovaném jazyce, kontrola grafického návrhu. Kontakt: +420 608…

Specializujeme se na překlad bezpečnostních listů, protože 8 z našich překladatelů se jejich překladem zabývají již více, než 20 let: překlad bezpečnostních listů z/do angličtiny + legislativní lokalizace dalších jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jako:

 • překlad bezpečnostních listů z/do ruštiny (nevztahuje se nařízení ES),
 • překlad bezpečnostních listů z/do portugalštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do slovenštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do francouzštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do holandštiny
 • překlad bezpečnostních listů z/do norštiny (nevztahuje se nařízení ES)
 • překlad bezpečnostních listů z/do němčiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do italštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do polštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do švédštiny,
 • překlad bezpečnostních listů z/do maďarštiny.

Překlady bezpečnostních listů: 110/97 Sb

Nadále mají velmi časté zastoupení listy z řad jazyků jako: bulharština, rumunština, chorvatština, slovinština (překlad do slovinštiny v rámci chemie – často s překlad do chorvatštiny a bulharštiny: stejný trh pro chemické produkty), ale také makedonština, ukrajinština (méně častěji), tedy z řad jazyků balkánských a geograficky blízkých jazyků. Aktualizace registrace směsí: České a slovenské bezpečnostní listy a etikety (nebezpečné látky registrace) – slevy na vypracování 21 % nových listů.Vypracování a revize nových bezpečnostních listů k látkám uváděným na český a slovenský trh za uváděný subjekt. Některé výstražné symboly používané na standardizovaných etiketách k bezpečnostním listům.

Bezpečnostní listy: benefity

Sleva na bezpečnostní listy při kompletní produktové řadě, nebo počtu listů vyšší než 5. Další slevy na vypracování bezpečnostního listu u 10 ks. Dokážeme přeložit bezpečnostní list i za 120 minut od zadání překladu (toto pravidlo platí obecně pro všechny krátké překlad). Výrazné množstevní slevy pro překlad většího množství bezpečnostních listů.

Etikety + bezpečnostní listy

Ale především dodání MSDS do častých jazyků (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), jakými jsou: slovenština, polština, němčina, angličtina. Etikety pro bezpečnostní listy vč. kontroly grafického návrhu. Postup: 1) přijetí původního bezpečnostního listu, 2) dodání nového bezpečnostního listu (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015), 3) dodání zákonných frází pro etikety a seznam výstražných symbolů, 4) kontrola grafického návrhu vytvořeného klientem. Během 5 pracovních dní jsme většinou schopni dodat celý „set“ bezpečnostních listů. Dohoda s dovozcem na ČR trh nebo hlavním distributorem je předpokladem pro stanovení individuální ceny v případě větších odběrů MSDS.

DALŠÍ SLUŽBY LEGISLATIVNÍ CHEMIE
 • proškolení personálu a nové výstražné symboly chemických látek
 • revize starších bezpečnostních listů
 • vysvětlení značení chemických látek na obalech
 • odborná definice tříd nebezpečnosti chemických látek
 • správně zvolené CLP symboly
 • kompozice nařízení (es) č. 1272/2008
 • zpracování ve věci: nebezpečné chemické látky a směsi
 • vyhodnocení nebezpečné vlastnosti chemických látek
 • odborná klasifikace chemických látek a směsí
 • užité značení chemických látek na obalech
 • informace pro nové výstražné symboly chemických látek
 • texty pro etikety
 • schválení grafického návrhu etikety klienta
 • definování třídy nebezpečnosti chemických látek
 • osoba způsobilá dodá nové piktogramy chemické látky
 • kompletní nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek od 1.6 2017

Pro objednání překladu bezpečnostního listu, nebo jakéhokoliv překladu v rámci chemické výroby, nebo distribuce, nás kontaktujte ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,