Překlady technických manuálů

  • 14.1.2013
Překlady manuálů a výkresů. Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí - tzv. CAT tools. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

Překlady manuálů a výkresů angličtina, slovenština, italština. Výřez okénka části překladatelské práce v souboru .odt ke zpracování v dalších formátech. K podobným překladům se hojně využívá překladové software s pamětí – tzv. CAT tools. Takový překlad, u kterého, tedy dochází ke značným úsporám finančních prostředků klienta, provádíme nejenom v rámci jazyka polského, ale také dalších jazyků, např. maďarský, anglický, německý, italský, švédský. Expresní kontakt pro více informací zde: 608 666 582.

  • technické překlad a překlad výkresů
  • překlad plánů a manuálů
  • překlad v 3D
  • zpracování grafiky a pokročilých formátů
  • expresní kontakt: 608 666 582

Překládáme technické výkresy, z oborů jako: slévárenství, automobilový průmysl, stavebnictví, architektura, sklářský průmysl, textilní průmysl, energetika, počítače. U překladů výkresů a dokumentací dbáme striktně na dodržení technických norem a jejich zachování i v překladu, tzv. na: názvosloví, použité značky, správné rozvržení v cílovém nákresu.

Formát technických překladů: výkresy, tabulky, razítka

U překladů výkresů se snažíme postupovat dle požadavků klienta a lze např. překládat jen části technických výkresů, např: normovaná razítka, nákresy apod. U překladu výkresů postupujeme dvěma možnými metodami, metodou vkreslování/vpisování do originálního výkresu (např. ve formátu .jpg) přímo do výkresu, nebo u částí výkresů, např. u překladů razítek, tabulek: vytváříme novou tabulku, nebo razítko.

Technický překlad pro další jazyky

Tradiční výkresovou dokumentaci překládáme nejenom z polštiny, ale také z ruštiny, němčiny a dalších jazyků. Ruština, angličtina, němčina, polština je v překladatelské práci na výkresech naší nejsilnější stránkou. Naši tradiční kolegové se znalostí terminologie z výkresů jsou připraveni překládat cca 1000 NS výkresové dokumenteace za měsíc. Poslední zpracované zakázky se týkali výkresové dokumentace z ruštiny, ta z roku 1984 a zmíněná polština, datáž 1969 (Překlady technické a překlad výkresové dokumentace z roku 1969 z polštiny do češtiny. Při volbě terminologie byly použity dobové učebnice strojírenských technologií a technického kreslení. Překlad dvou stovek technických výkresů ze slévárenství, zabral překladateli 20 dní práce).

Technické překlad: Adobe InDesign

Dáno zaměřením na témata a jazykové mutace dle konkrétních vlastností profilových každého z daných překladatelů, disponujeme velmi kvalitní základnou pro vypracování v programech Adobe InDesign v kombinaci s CAT nástroji, jako: Trados studio (nejrůznější verze), Word Fast, Deja Vu X3 apod. Vysoce kvalitní nasazení a vysoký výkon pro překlad nabízíme v těchto kombinacích: švédština-angličtina, čeština-slovenština, čeština-italština.

Technické překlad Adobe InDesign: statistika – ⇒

Shrneme-li zastoupení pro překlad Adobe InDesign a velmi silné zastoupení technické a jazykové (rodilí mluvčí), jsou k dispozici následující jazyky (dle četnosti výskytu poptávky): 1) ⇒angličtina (vycházeje z technické češtiny), 2) ⇒němčina (vycházeje z technické češtiny), 3) ⇒švédština (vycházeje z technické češtiny a angličtiny), 4) ⇒turečtina (vycházeje z technické angličtiny), 5) ⇒ruština (vycházeje z češtiny), 6) ⇒ slovenština (vycházeje z technické slovenštiny), 7) ⇒francouzština (vycházeje z technické francouzštiny). Vysvětlivky: ⇒ = směr jazyka.

Technický překlad: výkon množstevní

Termíny pro vypracování: u krátkých technických projektů je poměr a) přípravy překladu jiný ve vztahu k samotnému překládání. Zvýšená technická výkonnost některé jazyky: slovenština. Zde cca 200 NS za 15 – 18 dní jedním překladatelem při využití jednoho ze zmíněných CAT nástrojů. U ostatních: 18 – 22 dní.

Žádáte-li překlad výkresů, nebo jejich částí do cizích jazyků, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,