Překládající lékařka Helena Schwarzová

  • 2.9.2019

MUDr. Helena Schwarzová

Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha, obor terapeutický, 1973-1979

Gymnázium, humanitní s rozšířenou výukou jazyků, Praha, 1969-1973

Odborné vzdělání a kvalifikace:

Atestace II. stupně v oboru A+R, 1990

Atestace I. stupně v oboru A+R, 1982

Zaměstnání:

Sächsische Schweiz Klinik, Sebnitz, Německo, 2012-2017

VFN KARIM  Praha,  2004-2012

VFN I. chirurgická klinika, Praha, 2002-2004

VFN (dříve FN I KÚNZ) KAR, Praha, 1984-2002

RS ZS Praha (0,1 úvazku), 1982-1985

ARO Thomayerova nemocnice, Praha 1981-1984

ARO OÚNZ, Praha, 1979-1981

Pedagogická činnost:

Asistent KAR FVL I UK, 0,5 úvazku, 1998-2002

Jazyková znalost:

němčina (zkouška C1 2012, státní zkouška 1982, maturita 1973)

 

Postup objednání lékařského překladu

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překládající lékařka Helena Schwarzová