Překládající lékařka Helena Schwarzová

  • 2.9.2019

MUDr. Helena Schwarzová

Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství UK, Praha, obor terapeutický, 1973-1979

Gymnázium, humanitní s rozšířenou výukou jazyků, Praha, 1969-1973

Odborné vzdělání a kvalifikace:

Atestace II. stupně v oboru A+R, 1990

Atestace I. stupně v oboru A+R, 1982

Zaměstnání:

Sächsische Schweiz Klinik, Sebnitz, Německo, 2012-2017

VFN KARIM  Praha,  2004-2012

VFN I. chirurgická klinika, Praha, 2002-2004

VFN (dříve FN I KÚNZ) KAR, Praha, 1984-2002

RS ZS Praha (0,1 úvazku), 1982-1985

ARO Thomayerova nemocnice, Praha 1981-1984

ARO OÚNZ, Praha, 1979-1981

Pedagogická činnost:

Asistent KAR FVL I UK, 0,5 úvazku, 1998-2002

Jazyková znalost:

němčina (zkouška C1 2012, státní zkouška 1982, maturita 1973)

Share Button