Příklady cen při účtování za stranu

  • 1.4.2021

Někdy se v českých podmínkách stane, že zákaznících chce účtovat „za slovo“, tzn., že cenovou nabídku žádá vypracovat s uvedením této ceny. Pří účtování „na slovo“ nebo „za slovo“ má uvedená cena za zdrojové slovo, tj. jako zdrojový text, větší zdůvodnění než tomu bývá u účtování na strany. Tam se často setkáváme s taktikou přihlédnutí k budoucím normovaným stranám. Má to význam hlavně u scanovaných textů lékařských zpráv ale také většina znalců si chce svou práci zkrátka nechat zaplatit celou. Tj. účtují takový text (rozuměj: cílový text), který napíší oni a ne, který napsal někdo jiný a který má být překládán. V mnoha situacích je i tento způsob zcela legitimní a je vždy na dohodě i se zákazníkem. Níže tedy příkladů účtování za slovo v medicínsko-technickém překladu (umělá ventilace) z českého jazyka:

⦁ Ruština 1,55 Kč za slovo.
⦁ Polština: (klient netrvá na Tradosu, tak 0,85 – 0,9 Kč za slovo (překladatel špičkové kvality – výsledný text na kvalitě netratí).
⦁ Italština 1,55 Kč za slovo.
⦁ Maďarština 2,05 za slovo.
⦁ Ukrajinština — doplníme.
⦁ Francouzština 1,6 – 1,7 Kč za slovo.
⦁ Němčina 2,05 – 2,25 Kč za slovo.

Share Button
Zařazeno do témat: ,