Příklady cen při účtování za stranu

  • 1.4.2021

Někdy se v českých podmínkách stane, že zákaznících chce účtovat „za slovo“, tzn., že cenovou nabídku žádá vypracovat s uvedením této ceny. Pří účtování „na slovo“ nebo „za slovo“ má uvedená cena za zdrojové slovo, tj. jako zdrojový text, větší zdůvodnění než tomu bývá u účtování na strany. Tam se často setkáváme s taktikou přihlédnutí k budoucím normovaným stranám. Má to význam hlavně u scanovaných textů lékařských zpráv ale také většina znalců si chce svou práci zkrátka nechat zaplatit celou. Tj. účtují takový text (rozuměj: cílový text), který napíší oni a ne, který napsal někdo jiný a který má být překládán. V mnoha situacích je i tento způsob zcela legitimní a je vždy na dohodě i se zákazníkem. Níže tedy příkladů účtování za slovo v medicínsko-technickém překladu (umělá ventilace) z českého jazyka:

⦁ Ruština 1,55 Kč za slovo.
⦁ Polština: (klient netrvá na Tradosu, tak 0,85 – 0,9 Kč za slovo (překladatel špičkové kvality – výsledný text na kvalitě netratí).
⦁ Italština 1,55 Kč za slovo.
⦁ Maďarština 2,05 za slovo.
⦁ Ukrajinština — doplníme.
⦁ Francouzština 1,6 – 1,7 Kč za slovo.
⦁ Němčina 2,05 – 2,25 Kč za slovo.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Příklady cen při účtování za stranu