Revize bezpečnostních listů

 • 20.3.2023

Málokdy a je to vlastně součástí plných 50 % naší práce, je mimo překlad a lokalizaci, také vlastně revize bezpečnostních listů. Tu u nás klienti poptávají a zpravidla zasílají současně staré přeložené bezpečností listy, které žádají přepracovat, dle aktuální legislativy a dotazují se, jaká by případně byla cena této „předělávky“. My dle zaslaných příloh, pak bezpečnostní list /anebo více listů/ na revizi posoudíme. Bezpečnostních listů na revizi bývá zpravidla jedna ucelená výrobní řada a tak to z důvodu množstevní slevy, také klientům doporučujeme – tj. dle stejně měřitelného principu, jako u lokalizace, zaslat rovnou více bezpečnostních listů k revizi.

Revize bezpečnostních listů za 50 % ceny

Náš poslední klient revidující řadu bezpečnostních listů se na nás obrátil s dotazem, upravovat bezpečnostní listy postupně. Klient uvádí, že by nyní potřeboval cca 6-8 BL a po poradě s vedením firmy by pak revidoval celou širší množinu bezpečnostních listů a listy by pak nechával revidovat postupně. Mělo by se jednat až o 50 revizí bezpečnostního listu. Tj. u původní ceny vypracování 1 bezpečnostního listu, kterou klient platil v jiné firmě (2880 Kč) se dostáváme na cenu 1400 Kč pro revizi 6-8 listů a na cenu 1250 Kč za jednotku při odebrání 50 revizí BL. Samozřejmostí takové objednávky, může být postupné dodávání podkladů a stejně tak my, zpracujeme a dodáváme revize českých BL postupně.

 

PharmDr. Novotná, PhD. je klíčovým členem týmu v Ekotoxikologickém centru Prahy a specializuje se na uvádění nových výrobků na trh, notifikace, bezpečnostní listy, expoziční scénáře, a ekotoxikologické poradenství. Kontaktujte ji pro profesionální pomoc a konzultace v oblasti chemie a ekotoxikologie na +420 608 666 582. 🌿🧪📋

PharmDr. Hedvika Novotná, PhD. je klíčovým členem týmu PharmDr. Schwarze v renomovaném Ekotoxikologickém centru Prahy, kde se specializuje na řadu kritických oblastí. Její odborné zkušenosti zahrnují širokou škálu disciplín, včetně uvádění nových výrobků na trh, chemie, chemického práva, notifikací (včetně PCN a dalších druhů),bezpečnostních listů, expozičních scénářů, etiketování a ekotoxikologického poradenství. S jejím hlubokým porozuměním problematice a bohatými znalostmi v těchto oblastech můžete mít jistotu, že získáte nejlepší odbornou pomoc pro své projekty. Pokud potřebujete konzultace, expertní rady nebo podporu v oblasti chemie a ekotoxikologie, neváhejte se spojit s PharmDr. Novotnou na telefonním čísle 📞 608 666 582. Vaše projekty budou v bezpečných a zkušených rukou. 🌿🔬🧾

 

 

 

Revize bezpečnostních listů slovenských

Náš předposlední klient také revidující řadu bezpečnostních listů se na nás stejně tak obrátil s obdobným dotazem upravovat bezpečnostní listy postupně. Klient uvádí, že by nyní potřeboval cca 69 BL  a listy by pak nechával revidovat opět postupně. Tento klient, jehož předmětem činnosti je prodej a distribuce autokosmetiky, dodává produkty jak na slovenský, tak český trh. Mělo by se jednat až o 49 revizí bezpečnostního listu ve slovenském jazyce a 20 BL /karta bezpečnostných údajov/ v českém jazyce.  Zde jsme se původní ceny vypracování 1 bezpečnostního listu, kterou klient platil v jiné firmě (2680 Kč) se dostáváme na cenu dokonce 1150 Kč pro revizi jedné jednotky ale samozřejmě za předpokladu že je řeš o ucelené řadě 20 produktů nejméně.

Revize provádíme komplexně a do všech EU jazyků

Revize bezpečnostního listu provádíme například také anglicky a nadále pro další BL vydané v jazycích EU. Za tímto účelem u nás klienti poptávají často tyto položky na tyto klíčové výrazy:

 • Bezpečnostní listy a legislativa
 • Bezpečnostní listy na pracovišti
 • Bezpečnostní listy 2023
 • Bezpečnostní listy ke stažení
 • Kde získám UFI kód
 • Bezpečnostní listy chemických látek
 • Bezpečnostní listy Savo
 • Bezpečnostní listy Autokosmetika
 • Bezpečnostní listy liquidy
 • Jak na etiketu k produktům
 • Bezpečnostní listy Barvy
 • Bezpečnostní list Jar
 • Notifikace PCN
 • H-věty
 • Hap věty
 • P-věty

Zákazníci se často ptají…

 • Kde najdu bezpečnostní listy?
 • Proč je BL potřebný?
 • Pro které látky nebo směsi?
 • Formát BL
 • Odpovědnost za obsah BL
 • Kdo by měl sestavovat BL?
 • Co je bezpečnostní list?
 • Potřebuji pro můj produkt bezpečnostní list?
 • Kdo je povinen zajistit a vytvořit bezpečnostní list?
 • Kdo zpracovává můj bezpečnostní list?
 • Kdo mi reviduje bezpečnostní list?
 • Jak má vypadat slovenský bezpečnostní list?
 • Kdo vydává bezpečnostní list?
 • Co jsou scénáře expozice nebezpečných látek?
 • Které látky musí být označený výstražnými symboly dle CLP?
 • Změny v požadavcích na bezpečnostní listy od 1. 1. 2021
 • Označování výrobků podle nařízení CLP a dohody ADR
 • Věty v bezpečnostních listech
 • Jazyk použitý v BL
 • Obsah bezpečnostního listu
 • Oznamování složení nebezpečných směsí

Jak má vypadat bezpečnostní list? 

Chcete-li získat kopii bezpečnostního listu ve formátu požadovaném právními předpisy vaší země, obraťte se přímo na nás nebo volejte +420 608 666 582, kde získáte více informací a revizi anebo vypracování bezpečnostních listů vám do 24 hodin oceníme. Také vám oceníme další související služby, jako vypracování etiket či cenu za notifikaci vašich produktů do mezinárodního registru PCN.

Co jsou jednotlivé oddíly bezpečnostního listu a jak vypadají

 • Oddíl 1
 • Oddíl 2
 • Oddíl 3
 • Oddíl 4
 • Oddíl 5
 • Oddíl 6
 • Oddíl 7
 • Oddíl 8
 • Oddíl 9
 • Oddíl 10
 • Oddíl 11
 • Oddíl 12
 • Oddíl 13
 • Oddíl 14
 • Oddíl 15
Share Button
Zařazeno do témat: , ,