Kdo je povinen zajistit a vytvořit bezpečnostní list

  • 18.3.2023

Bezpečnostní list v českém jazyce je ke každé nebezpečné chemické látce, směsi nebo přípravku povinna zajistit osoba, která ji uvádí na trh – tzv. první distributor. Vypracování bezpečnostního listu musí být v souladu se zákonem.20. 8. 2022. Revize a vypracování bezpečnostních listů poptávejte ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Kdo je povinen zajistit a vytvořit bezpečnostní list