Kdo je povinen zajistit a vytvořit bezpečnostní list

  • 18.3.2023

Bezpečnostní list v českém jazyce je ke každé nebezpečné chemické látce, směsi nebo přípravku povinna zajistit osoba, která ji uvádí na trh – tzv. první distributor. Vypracování bezpečnostního listu musí být v souladu se zákonem.20. 8. 2022. Revize a vypracování bezpečnostních listů poptávejte ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,