Revize oddílu 2 českého bezpečnostního listu

  • 28.3.2023

Jako názornou ukázku oddílu 2 bezpečnostního listu, zde máme pro změnu opět češtinu, tedy část českého bezpečnostního listu, vztahujícího se k oddílu 2. Tuto revizi provádíme tak, že je výsledný list stejný, jako by se vytvářel „od nuly“. Tento oddíl 2, obsahuje pododdíly: Klasifikace látky nebo směsi (což je velmi důležité a vlastně nejvíce odborně-technické), Prvky označení, definuje Jinou nebezpečnost. Žádáte-li revizi bezpečnostního listu dle zákonných pravidel, neváhejte nás kontaktovat ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,