Co je bezpečnostní list?

  • 20.3.2023

Bezpečnostní list (BL) je soubor informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních…) pro nakládání s nebezpečnými látkami a nebo směsmi v dokumentu, který je způsobilý snést případnou kontrolu ze strany kontrolních orgánů, jako ČOI a ČIŽP – bezpečnostní list (BL) nebo také Material Safety Data Sheet (MSDS) je tedy dokument týkající se identifikace, nebezpečnosti, manipulace, uskladnění, přepravy, likvidace odpadu a bezpečných pracovních podmínek příslušné chemické látky/směsi.8. 8. 2017 (po staru). Žádáte-li vypracování či revizi stávajícího bezpečnostního listu dle aktuální – novelizované legislativy (či další služby v oblasti chemického zákona, jako vypracování etikety či přidělení kódu UFI), kontaktujte nás prosím ZDE.

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,