Jak má vypadat bezpečnostní list

  • 20.3.2023

Bezpečnostní list není dokumentem s pevnou délkou, jeho délka musí být přiměřená s ohledem na nebezpečnost látky nebo směsi obsažené a dostupné informace. Informace musí být formulovány jasným a stručným způsobem a jedná se o velmi účelný jazyk s nulovou tolerancí netechnických invektiv či formulací – jednoduchý, jasný a přesný, bez používání žargonu, akronymů a zkratek.

Kdo komu list poskytuje

Bezpečnostní list poskytuje odběrateli dodavatel (výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor). BL se poskytuje v jazyku země, kde je látka nebo směs uváděna na trh. Obsahové a formální prvky bezpečnostního listu – formulace, piktogramy, strukturovaný text. Žádáte-li revizi bezpečnostního listu, kontaktujte nás ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,