Návod na překlad použití pracovních rukavic: angličtina- Copy

  • 26.12.2020

Technické překlad: Klientovi v návaznosti na jeho dotaz ohledně nutné conformity či dalších komponent dokumentace: složení, návod k použití ve věci importu rukavic z Číny, byla dána následná odpověď: rukavice jsou standardní produkty není speciálních požadavků na dokumentaci, pokud není libo deklarovat shodu s normou legislativně se k tomu nic nevyžaduje, leda že by se […]

Zařazeno do témat: , , , ,

Registrace produktů / směsí v CHLaP- Copy

  • 26.12.2020

CO NABÍZÍME: příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list příprava etikety registrace produktu do CHLAP registrace REACH překlad expozičního scénáře NÁLEŽITOSTI REGISTRACE PRODUKTŮ Název produktu: xx.  Oznámení: Identifikace nebezpečné směsi nebo detergentu. Obchodní název nebo další název nebezpečné směsi – tj. shodné zpravidla s názvem produktu, ke kterému se […]

Zařazeno do témat: , , ,

Objednávka BEZPEČNOSTNÍ LIST- Copy

  • 26.12.2020

Název bezpečnostního listu pro překlad: xxx DEO (pánský, dámský deodorant). Následuje oficiální objednávka – objednání bezpečnostního listu, který je vystavuje, má nyní dovolenou a tak se její vystavení poněkud pozdrží a já nechci zdržovat překlad. Berte tento e-mail jako oficiální objednávku. V MSDS došlo k drobným změnám vůči verzi, kterou jsem Vám posílala na ocenění […]

Zařazeno do témat: , , ,

Lokalizace MSDS

  • 18.7.2020

Lokalizace bezpečnostních listů spreje Lokalizace bezpečnostních listů vůně Lokalizace bezpečnostních listů brzdové kapaliny Lokalizace bezpečnostních listů čističe Lokalizace bezpečnostních listů nemrznoucí směsi Lokalizace bezpečnostních listů spreje – italština Lokalizace bezpečnostních listů vůně – italština Lokalizace bezpečnostních listů brzdové kapaliny – italština Lokalizace bezpečnostních listů čističe – italština Lokalizace bezpečnostních listů nemrznoucí směsi – italština Lokalizace […]

Zařazeno do témat: ,

Protokol o zkoušce

  • 27.4.2020

Souhlas s právem odvolávat se na provedenou zkoušku: Protokol o zkoušce posílám v příloze spolu se souhlasem s právem odvolávat se na uvedenou zkoušku, který vydal Státní zdravotní ústav v Praze. Chci se dotázat, zda tento protokol o zkoušce bude dostačující, zda s tím nebude ze strany Polska problém. V protokolu je totiž jako název […]

Zařazeno do témat: ,