Překlad protokolu o STK Česká Lípa

  • 8.10.2021

Překlad protokolu o STK nahrazuje na magistrátu dovozovou technickou na automobil pořízení např. v Německu. Ten velmi často realizujeme v příhraničních regionech a jedním z posledních byla právě Česká Lípa. Protokol jsme přeložili za čas jednoho dopoledne a zákazník jej obdržel za velmi krátký čas, tj. epxresně. Cena překladu protokolu o technické zkoušce z Německa […]

Zařazeno do témat: , ,

Překlad z oblasti materiálu

  • 28.1.2021

Překlady materiálových teorií. Překlad z jazyka/Technické variace překladů v oborech vědy (odborné texty). Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním. Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí kuželového kalorimetru a radiační platformou, a to zejména s malým tepelným tokem. Rozdíly v pyrolýze a spalování dřeva jsou projednávány v silných a slabých tepelných tocích. Také se navrhuje upravený vzorek pyrolýzy pro připálení materiálu při požáru. Technické překlad z oblasti vývoje materiálů U […]

Zařazeno do témat:

Překlad úředního sdělení

  • 31.8.2019

Jak vypadá objednání překladu protokolu: As I am confused with understanding of expression of czech language regarding times and payment for your service, could you please let me know When the hard copy of the document will be ready to collect from your office within a week, when PDF file will be sent by email […]

Zařazeno do témat: ,

Překlad policejního protokolu z holandštiny

  • 25.8.2019

Klient žádá překlad policejního protokolu pro pojišťovnu z holandštiny: „Potřeboval bych přeložit v přiloženém souboru vše, kromě stránek 4-6-8. Je to policejní protokol pro pojišťovnu. Zajímá mě cena překladu.“ Naše stanovisko: stanovisko je následující: Předpokládáme, že máte na mysli stránky s uvedenými čísly, protože na skenu je stránek 9, kde se konec nekryje s číslováním […]

Zařazeno do témat: ,

Technické překlad do angličtiny WORD

  • 15.2.2018

Prostřednictvím nabídky technického překladu do angličtiny je realizována i série manuálů a návrhům štítkových etiket k nebezpečným látkám a štítkům tzv. technického štítkování, jako podkladu pro specifický způsob technické překladatelské práce. Ty jsou rozvrženy v .xls a obsahují technicko-bezpečnostní a technické informace k technickým a jiným překladům z angličtiny. Taktéž protokoly o technické zkoušce a […]

Zařazeno do témat: ,