Technické překlad do angličtiny WORD

  • 15.2.2018
Překlady smluv do angličtiny: Soudní tlumočník anglický jazyk Praha 1, 2, 3 až 22. Soudně ověřené překlad úředních listin a ověřovacíh doložek. Překlady smluv, rodných listů, výpisů, maturitních vysvědčení. Tel: +420 608 666 582.

Překlady angličtiny: Zkušená skupina v týmu pro anglický jazyk vyhotovuje jedny z nejkvalitnějších překladů na trhu. Od medicínských překladů od lékařů, až po překlad běžnější z oblasti obchodu, moderních technologií apod. Taktéž překlad soudně ověřené ve všech městech ČR. Rychlý kontakt na překladatele anglického jazyka: 608 666 582

Prostřednictvím nabídky technického překladu do angličtiny je realizována i série manuálů a návrhům štítkových etiket k nebezpečným látkám a štítkům tzv. technického štítkování, jako podkladu pro specifický způsob technické překladatelské práce. Ty jsou rozvrženy v .xls a obsahují technicko-bezpečnostní a technické informace k technickým a jiným překladům z angličtiny. Taktéž protokoly o technické zkoušce a jejímu překladatelskému pojetí jsou ve formátech WORD.

PŘEKLADY PROTOKOLŮ O ZKOUŠCE DO ANGLIČTINY

Protokol o zkoušce1 obsahuje vygenerované a klientem doporučené termíny jako: Název výrobce / distributora (dodavatele na český nebo slovenský trh (pro slovenský trh, výhradně překlad do slovenštiny)), Název produktu, Výrobní číslo. Obsahuje položky jako: Zkoušky jsou prováděny dle zkušebního předpisu hlavního distributora / výrobce, Prověření shody s technickým písemným materiálem, Zkoušky ochrany, atd. Pro zpracování dokumentace a kvalitní, smysluplný překlad v účelovém Excelu.

Pro překlad překlad z angličtiny – nás naši klienti zpravidla kontaktují ZDE.

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,