Překlad z oblasti materiálu

  • 28.1.2021
Technické překlad generálně i konkrétně. K překladům využíváme překladovýc software dle přání zákazníka a tvoříme tak velmi hodnotnou databází termínů pro další využití. Nastává i finanční úspora za překlad. Výsledný překlad je konzistententnější a překladatel svou práci odevzdá v kratším termínu. Pro další dotazy volejte expresní linkut: 608 666 582

Technické překlad generálně i konkrétně. K překladům využíváme překladovýc software dle přání zákazníka a tvoříme tak velmi hodnotnou databází termínů pro další využití. Nastává i finanční úspora za překlad. Výsledný překlad je konzistententnější a překladatel svou práci odevzdá v kratším termínu. Pro další dotazy volejte expresní linkut: 608 666 582

Překlady materiálových teorií. Překlad z jazyka/Technické variace překladů v oborech vědy (odborné texty). Pyrolýza a vznícení připálených materiálu pod přídavným tepelným prouděním. Experimentální měření byly testovány účinky vnějšího tepelného toku z pyrolýzy a spalovacích připálení materiálů pomocí kuželového kalorimetru a radiační platformou, a to zejména s malým tepelným tokem. Rozdíly v pyrolýze a spalování dřeva jsou projednávány v silných a slabých tepelných tocích. Také se navrhuje upravený vzorek pyrolýzy pro připálení materiálu při požáru.

Technické překlad z oblasti vývoje materiálů

U těchto vzorku jsou nějaké speciální faktory, které mají vliv na pyrolýzu, jako jsou tepelné ztráty konvekcí a radiací v důsledku rostoucí teploty povrchu a také je bráno v úvahu smrštění vnější povrchový znaků. Pyrolýza dřeva a čas na zapalování se předpovídá pomocí vzorku, který je také používán k vysvětlení mechanismu pyrolýzy u dřeva vystavené na dlouhou dobu slabému přídavnému proudění.

TECHNICKÉ MATERIÁLOVÉ PŘEKLADY: [W/m*K]

Klíčová slova: pyrolýza, oheň, čas zapálení, ohraňování materiálu, vnější tepelný tok: Názvosloví: A před exponenciální faktor [1/s], CP – měrná tepelná kapacita při konstantním tlaku [J/kg*K], Ea – reakce činné energie [J/mol], h – specifická entalpie [J/kg], hsur – povrchový proudící součinitel [W/m*K], hback – zpětný proudící součinitel [W/m*K], k – tepelná konduktivita [W/m*K],
L – délka [mm], Mg – maximální proudění těkavé látky [kg/s*m2], n- index reakce, q “ – externí tepelný tok na jednotku plochy [kW/m2], Q – Reakční teplo [J/kg], R – měrná plynová konstanta [J/mol*K], T – teplota [K], s (t) – přepravní vzdálenosti na horní povrch z původního umístění [mm], t – čas [s],
x – vzdálenost od počátečního umístění v horní části plochy [mm].

Žádáte-li od nás TECHNICKÝ PŘEKLAD nejenom v oblasti materiálů, kontaktujte nás ZDE.

 

 

 

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: