Název osoby zodpovědné za uvedení na trh

  • 8.7.2023

OBECNÁ FORMULACE:

Osoba zodpovědná za uvedení produktu na trh se obvykle nazývá produktový manažer nebo marketingový manažer. Tato osoba je odpovědná za vedení vývoje a strategie produktu, včetně jeho uvedení na trh a propagace.

NAŠE CHEMICKO ZÁKONNÁ FORMULACE:

Spíše národní legislativní úrovně – tedy oficiální subjektukterý na trh uvádí„, takže: na národní legislativní úrovni existují oficiální subjekty, které mají za úkol regulovat a dohlížet na trh a produkty. V různých zemích se mohou tyto subjekty lišit, ale obvykle jde o orgány vlády nebo specializované agentury. Jejich úkolem je zajistit, aby produkty splňovaly stanovené normy a bezpečnostní požadavky a aby byly řádně označeny a dokumentovány. Tito subjekty také mohou provádět inspekce, testování a certifikaci produktů a mohou ukládat sankce v případě nedodržení předpisů.  První dovozce nebo výrobce na daném trhu je osoba nebo společnost, která jako první přináší určitý produkt na daný trh. Tato osoba nebo společnost má obvykle výhradní práva na prodej tohoto produktu po určitou dobu, než se na trhu objeví konkurence. První dovozce nebo výrobce často hraje klíčovou roli při zavádění nových produktů na trh a může mít výhodu díky svému předstihu.

Kde na bezpečnostním listě je tato osoba uvedena“, ve kterém oddíle?

Osoba zodpovědná za uvedení na trh je obvykle uvedena v oddílu 1.4 nebo 1.5 bezpečnostního listu.

Pokud máte konkrétní otázky nebo potřebujete další informace, doporučuji se obrátit na výrobce nebo dodavatele této látky anebo přímo na zpracovatele dokumentace ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,