Články na téma:

Překlady z chemie

 

Překlady do maďarštiny: angličtina

  Rychlý překlad etiket do maďarštiny a angličtiny V rámci široké zakázky přeladu etiket, co do záběru jazyků, jsme předali našim klientům jako první maďarštinu a angličtinu. Další jazyky budou dodávány následujícící 3 pracovní dny. Etikety pro výrobky z chemického průmyslu dodáváme našim klientům, buď: 1) velmi rychly – malý rozsah (jako v tomto případě, […]

Štítky: ,

...číst celé

BEZPEČNOSTNÍ LIST/ překlad

  Dříve: ( podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 ). A některé vybrané a okolnosti, vysvětlení z „konstrukce/architektury“ bezpečnostních listů: 1) Identifikátor výrobku – je položkou identifikující výrobek bezpečnostního listu co do názvosloví, jiných prostředků identifikace názvoslovných i číselně registračních, 2) Distributor (neboli: subjekt […]

Štítky: ,

...číst celé