Technische Expert-Übersetzungen aus dem Tschechischen/ins Tschechische

  • 3.7.2013
 Technische Expert-Übersetzungen aus dem Tschechischen /ins Tschechische/experní technické překlady z/do češtiny pro české a německé industriální klienty. Expresní kontakt: +420 608 666 582


Technische Expert-Übersetzungen aus dem Tschechischen /ins Tschechische/experní technické překlady z/do češtiny pro české a německé industriální klienty. Technické překlady švédštiny ve formátech: Excel, Corel, DWG modalita, .php modalita a samozřejmě v neposlední řadě Word. PDF tvoříme konverzí, rekonverzí a následnou grafickou úrovní a bezchybností cílového materiálu ve švédštině, češtině nebo angličtině. Expresní kontakt: +420 608 666 582

Technische Expert-Übersetzungen aus dem Tschechischen /ins Tschechische/Expertní technické překlady z/do češtiny pro české a německé industriální klienty. Provádíme v tomto duchu všechny odborné překlady, které se týkají: 1) automobilové výroby, 2) vývoji ve výrobě obecně, 3) kontroly, 4) procesů.

Technické překlady: automotive

Překlady vypracovávají naši expertní kolegové: inženýři strojaři a elektrotechnici v režimech odpovídajících strojní a elektro výrobě v prostředích nadnárodní a národní výroby. Překlady pro subdodavatele dílů pro automobilový průmysl. TECHNICKÁ ŠVÉDŠTINA pro překlad, je přijímána jako zdrojová angličtina nebo čeština a posléze je realizován švédský překlad ve formátech, které zpravidla odpovídají náročnějšímu zpravování. Tato skutečnost je dána, vysokou technologickou úrovní spolupracujících českých-švédských partnerů (až 80 % automotive / další překlady do švédštiny: farmacie, odborné zprávy a protokoly) a jejich předem danou komunikační linií a technickým jazykem: angličtina. Odtud logičnost požadavků pro překlad do švédštiny, právě z angličtiny.

Technické překlady

Pro české a německé subjekty poskytujeme nemalé množstevní slevy a v případě dohody o cíleném množství překládaných materiálů i slevy partnerské. Samozřejmostí je stanovení cen na základě výchozích dat v překladech dle evropských standardů: tzv. zdrojové slovo. Další nejčastější verze překladů, naši zákazníci definují jako: překlad do slovenštiny, překlad do angličtiny, překlad z němčiny.

Žádáte-li opravdu tu nejlepší nabídku na trhu, kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady ruštiny

 

 

Share Button
Zařazeno do témat: , ,