Bezpečnostní list – překlad do 6 jazyků (slovenština)

Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů v jazykových mutacích: slovenština, němčina, polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

Dá se v podstatě říci, že veliké množství BL přeložených za posledních pár měsíců vedlo k rozšíření nabídky (na základě poptávky) i o další jazyky, těmi jsou: slovenština a polština. Zvládneme tedy problematiku jak do češtiny, angličtiny, němčiny, italštiny, tak také do slovenštiny a polštiny. U BL poskytujeme slevu za opakování schématu v listu – tady za opakující se text.

PŘEKLADY BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ DO SLOVENŠTINY LEGISLATIVNĚ

U překladu bezpečnostních listů se držíme striktně normativy (chemický zákon a a bezpečnostní listy) (bezpečnostní list slovenština) a mimo to, samozřejmě dodržujeme výchozí formát tak, aby se cílový bezpečnostní list, tedy list v daném jazyce, co nejvíce podobal originálu (do roku 2010) (od roku 2010 aplikujeme častou legislativní (legislativní slovenské bezpečnostní listy) a obvyklou grafickou variantu). Originál je pro nás důležitý co do srozumitelnosti a dokážeme v něm opravit i chyby typografické, ty se velmi často vyskytují (chybějící tečky, čárky, mezery navíc, nebo mezery vůbec atd.).

Překlady do slovenštiny

Důležitý je pro nás perfektní výsledek odevzdané práce. Velice často překládáme bezpečnostní listy k látkám, jejichž původ je v Číně. U překladu bezpečnostních listů z/do slovenštiny dbáme striktně na slovenský pravopis, přičemž jejich překlady vypracovávají naše 4 kolegyně slovenské překladatelky, magistry v oboru slovenský jazyk, nebo cizí filologie (angličtina, němčina) – vždy dle konkrétního výchozího, nebo cílového cizího jazyka. U překladů bezpečnostních listů ze slovenštiny (bezpečnostní list slovenština – chemický zákon) dodržujeme cca stejné dodací lhůty jako u překladů z/do českého jazyka a termín vyhotovení sdělujeme zákazníkům vždy předem a tento na 100 % dodržujeme.

Žádáte-li překlad bezpečnostního listu do jednoho, nebo různých jazyků, neváhejte nás kontaktovat na našem hlavním telefonním čísle, nebo E-mailu.

 

 

 

Share Button