Dotaz angličtináře v průběhu korektury: autorské texty

  • 17.10.2018

Korektury cizojazyčných textů s přidanou hodnotou. Rychlé korektury anglických, českých, německých, švédských, polských, italských a dalších textů. Korektury autorských textů. Gramaticko-stylistická, obsahová korektura. Korektura technického obsahu. Lékařské korektury – MUDr. Schwarz. Kontakt: 608 666 582.

  • Korektury anglických textů od 100 Kč za stranu.
  • Lékařská formální korektura.
  • Korektura českého jazyka včetně vnitropoznávacích parametrů.
  • Expresní korektury vícejazyčných textů.
  • Rychlý kontakt: 608 666 582.

 

Při dnešní korektuře anglického textu, vyšel z úst kontrolujícího angličtináře ihned dotaz: „Otázka je tu jedna. Při hlubším studiu textu, se ukázalo, že česká a anglická verze mluví tak z 5-10% každá o něčem jiném, fakta jsou vynechávána či přidávána a tak dále. Má se tedy korektura brát jako úprava anglického textu bez ohledu na češtinu, nebo si mají obě jazykové verze obsahově odpovídat?“

DŮLEŽITÁ OTÁZKA AUTENTICITY KORIGOVANÉHO TEXTU

U korektur, kde provádíme kontrolu cílové angličtiny, si zpravidla žádáme i výchozí text, to je takový spíše standard. Čím dál tím častěji se však stává, že si klient napíšou anglický text sami a nejedná se o kontrolu z překladu. Jedná se o kontrolu autorského textu. Tam vystávají pak dotazy na smysl sdělení, jako je tomu podobně v tomto případě. Angličtinář se dotazuje klienta, zda-li text opravovat dle češtiny anebo jej pojmout jako autonomní autorský text.

VYŘEŠENÁ OTÁZKA AUTENTICITY KOREKTURY

Klient nám během krátké chvilky odpověděl: „Dobrý den, není nutné srovnávání. Prosím neberte v potaz návaznost anglického a českého textu. Korektura může být zvlášť u češtiny a angličtiny.“ Tím byla otázka úspěšně vyřešena. U umělecko-řemeslných textů je otázka autenticity dle našeho názoru důležitější než přesný překlad. Umělecký a poutavý styl nahrazuje „technický překlad“.

Přidaná hodnota ke korektuře

Náš češtinář po dokončení korektury vydal pro klienta následné prohlášení: „kromě korektury pravopisu (faseta či president opraveno na fazeta, prezident apod.), jsem provedl i stylistickou úpravu textu a také u osobností upřesnil jejich titulaturu a životní data (bylo tam několik chyb (místo sultán byl třeba prezident apod.). Snad to bude vyhovovat.“ U češtinářských korektur, upravujeme texty i s ohledem na rozšířenou logiku věci. Nás kolega, korektor – je učitel Čj, historik, heraldik – mimo jiné, se také zabývá historií německých menšin na našem území a provádí korektury a překlady německého jazyka.

Žádáte-li cizojazyčné nebo české korektury textů, kontakt je ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: