Jazykové korektury: experimentální

  • 12.7.2016
Korektury českého jazyka od odborníků, specialistů na český jazyk. Experimentální a komerční korektury angličtiny, češtiny, slovenštiny a dalších jazyků. Ohledně korektur nás kontaktujte na kterémkoliv kontaktním kanále: Tel, E-mail. apod. Expresní kontakt: +42...

Korektury českého jazyka od odborníků, specialistů na český jazyk. Experimentální a komerční korektury angličtiny, češtiny, slovenštiny a dalších jazyků. Ohledně korektur nás kontaktujte na kterémkoliv kontaktním kanále: Tel, E-mail. apod. Expresní kontakt: +42…

1) Korektury anglických, slovenský, českých, ruských a dalších textů, 2) Experimentální korektury. Mimo tradiční korektury požadované tak říkajíc „volným trhem“, probíhají v občasných intervalech i korektury experimentální. Korektury experimentální vznikají na podkladě požadavků klientů zpracovávající lingvistické projekty na poli experimentálním.

Jazykové korektury: Experimentální sektor 

Za experimentální sektor na poli jazykových korektur, je takový sektor, jehož výstupem je jazyková korektura, nebo její experimentální varianta – pro jiné, než komerční využití. Za komerční korekturu lze považovat každou korekturu, jejíž výstupem jsou korigovaná data využívaná pro další obchodní účel – např. prodej komerčního kalendáře, či kuchařky na vaření.

Experimentální sektor pro korektury

U experimentů nemusí a zpravidla tomu ani není tak, že by probíhala celková jazyková, stylistická, nebo obsahová korektura textu. Požadavek je spíše cílen na konkrétní  zkoumaný fragment textu nebo gramatický / mluvnický jev, než na celkovou úpravu textu, i když ani první varianta se u specifického experimentu nemusí nutně setkat s generálním vyloučením.

Jazykové korektury: slovenština, čeština, angličtina

Mezi nejčastěji korigované jazyky patří: angličtina-čeština, nadále ruština, němčina, slovenština, polština, maďarština. Až 80 % jazykových korektur připadá na jazyky: čeština, angličtina, slovenština. Korektory cizích jazyků, jak u korektur experimentálních tak korektur komerčních, jsou rodilí mluvčí: angličtiny, češtiny, slovenštiny, polštiny, maďarštiny, švédštiny a dalších jazyků.

Charakter jazykových korektur:
  •  vypracování rodilými mluvčími každého daného jazyka
  • vypracování nejlepšími lingvisty
  • vypracování v předem stanovených termínech
  • vypracování pro jazykové ústavy a univerzity
  • vypracování předtiskových korektur v různých oborech textu

Žádáte-li korekturu jazykovou pro experimentální nebo komerční účely: kontakt je ZDE.

Share Button