Bezpečnostní listy: Kontrola správnosti údajů

Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Expresní kontakt 608 666 582.

Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Expresní kontakt 608 666 582.

U bezpečnostních listů můžeme, před samotným překladem (příprava bezpečnostního listu) do cizího jazyka, např. slovenština, anebo po překladu z cizího jazyka (např. angličtina, němčina, španělština) provést tzv. kontrolu nedostatků a na ty klienta upozorníme. Kontrola probíhá v souladu s českým právem. Posléze mohou proběhnout body zvané jako tzv. doklasifikování/kontrola klasifikace, jazyková a textová úprava bodů v BL.

Bezpečnostní listy: zpracování, kontrola

Služba 2: Příprava BL/zpracování. Zde se příprava bezpečnostního listu (slangově se přípravě nového bezpečnostního listu v jiné jazykové verzi, než podkladové, říká „překlad bezpečnostního listu“) odvíjí od náročnosti zpracování (od počtu složek v bezpečnostním listu) – čím více složek, tím je náročnějšíklasifikace přípravku.

Příprava bezpečnostního listu: přípravky

Zde se cena stanovuje pro každý konkrétní přípravek – vše v souladu s českým legislativním prostředím ošetřujícím formu a požadavky na české bezpečnostní listy (souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. ). Termíny dodání zpracování bezpečnostního listu jsou cca jeden týden. Bezpečnostní list poté splňuje podmínky v textové části způsobem akceptovatelným úřady pro kontrolu bezpečnostních listů.

Etikety bezpečnostních listů

K bezpečnostním listům můžeme taktéž vyhotovit etiketu dle zákonných norem (resp. 90 % těchto případů má řešeni: 1) zákonný návrh a doporučení frází, 2) dodání symbolů pro etiketu, 3) odsouhlasení grafického návrhu klienta – v ceně). Časová norma pro vypracování navrženého v rámci etiket + dodání revidovaného, vytvořeného, přeloženého bezpečnosního listu v rámci např. 5 listů + 5 etiket = 4 pracovní dny.

Bezpečnostní listy – překlad do slovenského jazyka

V případě slovenských bezpečnostních listů (Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)) respektujeme Slovenské národní prostředí pro akceptaci slovenských bezpečnosních listů. Termíny pro vypracování 6 bezpečnostních listů do slovenského jazyk: cca 1 týden. Etikety k bezpečnostním listům ve slovenské jazyce, dodáváme také v režimu: 1) zákonný návrh a doporučení frází, 2) dodání symbolů pro etiketu, 3) odsouhlasení grafického návrhu klienta – v ceně).

Příprava bezpečnostního listu

  • příprava nových bezpečnostních listů v termínu do 1 pracovního týdne
  • příprava nových bezpečnostních listů v expresních termínech
  • příprava bezpečnostních listů + další služby
  • příprava bezpečnostního listu + příprava textu na etiketu
  • příprava bezpečnostního listu + registrace výrobků na MZ ČR
  • příprava bezpečnostních listů v EU jazycích
  • množstevní sleva přípravy listu od 5 kusů
  • množstevní sleva přípravy listu od 9 kusů

Žádáte-li od nás kontrolu správnosti údajů v bezpečnostních listech, kontaktujte nás ZDE.

 

Share ButtonŠtítky: ,