Bezpečnostní listy: Kontrola správnosti údajů

 • 26.1.2021
Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Expresní kontakt 608 666 582.

Překlady a opravy bezpečnostních listů v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. Množstevní slevy na souvislou produktovou řadu. Slevy na vypracování bezpečnostních listů od 2 ks. Expresní kontakt +420 608 666 582.

U bezpečnostních listů můžeme, před samotným překladem (příprava bezpečnostního listu) do cizího jazyka, např. slovenština, anebo po překladu z cizího jazyka (např. angličtina, němčina, španělština) provést tzv. kontrolu nedostatků a na ty klienta upozorníme. Kontrola probíhá v souladu s českým právem. Posléze mohou proběhnout body zvané jako tzv. doklasifikování/kontrola klasifikace, jazyková a textová úprava bodů v BL.

Bezpečnostní listy: zpracování, kontrola

Služba 2: Příprava BL/zpracování. Zde se příprava bezpečnostního listu (slangově se přípravě nového bezpečnostního listu v jiné jazykové verzi, než podkladové, říká „překlad bezpečnostního listu“) odvíjí od náročnosti zpracování (od počtu složek v bezpečnostním listu) – čím více složek, tím je náročnějšíklasifikace přípravku.

Příprava bezpečnostního listu: přípravky

Zde se cena stanovuje pro každý konkrétní přípravek – vše v souladu s českým legislativním prostředím ošetřujícím formu a požadavky na české bezpečnostní listy (souladu se zákonem č. 350/2011 Sb. a nařízením ES č. 1272/2008 a nařízení EU č. 453/2010. ). Termíny dodání zpracování bezpečnostního listu jsou cca jeden týden. Bezpečnostní list poté splňuje podmínky v textové části způsobem akceptovatelným úřady pro kontrolu bezpečnostních listů.

Etikety bezpečnostních listů

K bezpečnostním listům můžeme taktéž vyhotovit etiketu dle zákonných norem (resp. 90 % těchto případů má řešeni: 1) zákonný návrh a doporučení frází, 2) dodání symbolů pro etiketu, 3) odsouhlasení grafického návrhu klienta – v ceně). Časová norma pro vypracování navrženého v rámci etiket + dodání revidovaného, vytvořeného, přeloženého bezpečnosního listu v rámci např. 5 listů + 5 etiket = 4 pracovní dny.

Bezpečnostní listy – překlad do slovenského jazyka

V případě slovenských bezpečnostních listů (Legislativní klasifikace: „Podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon)) respektujeme Slovenské národní prostředí pro akceptaci slovenských bezpečnosních listů. Termíny pro vypracování 6 bezpečnostních listů do slovenského jazyk: cca 1 týden. Etikety k bezpečnostním listům ve slovenské jazyce, dodáváme také v režimu: 1) zákonný návrh a doporučení frází, 2) dodání symbolů pro etiketu, 3) odsouhlasení grafického návrhu klienta – v ceně).

SOUVISLÉ SLUŽBY S PŘÍPRAVOU BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ
 • nové výstražné symboly chemických látek
 • třídy nebezpečnosti chemických látek
 • nové piktogramy chemické látky
 • nebezpečné chemické látky a směsi definice
 • značení chemických látek od 1.6 2017
 • CLP symboly
 • nebezpečné látky chemie
 • nové výstražné symboly chemických látek
 • značení chemických látek na obalech
 • klasifikace nebezpečných látek

Příprava bezpečnostního listu

 • příprava nových bezpečnostních listů v termínu do 1 pracovního týdne
 • příprava nových bezpečnostních listů v expresních termínech
 • příprava bezpečnostních listů + další služby
 • příprava bezpečnostního listu + příprava textu na etiketu
 • příprava bezpečnostního listu + registrace výrobků na MZ ČR
 • příprava bezpečnostních listů v EU jazycích
 • množstevní sleva přípravy listu od 5 kusů
 • množstevní sleva přípravy listu od 9 kusů

Žádáte-li od nás kontrolu správnosti údajů v bezpečnostních listech, kontaktujte nás ZDE.  

Share Button
Zařazeno do témat: , ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Bezpečnostní listy: Kontrola správnosti údajů