Lékařské zprávy / ceny express

Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Nejběžnější jazyky pro překlady LZ: angličtina, němčina, ruština, slovenština, francouzština. Expresní kontakt na tým MUDr. Schwarze: +420 608 …

Složky v překladech: lékařské zprávy. Kontaktován MUDr. Schwarz. Název: úprava cenové nabídky. Typ zařízení: soukromé chirurgické zařízení v hlavním městě. Typ poptávky: expresní překlad lékařských zpráv pro zahraničního klienta do anglického jazyka. Typ expresní zakázky: do 24 hodin. Vyjádřená cena: za budoucí anglickou normovanou stranu. Detaily zprávy: Plíce, srdce: Přehledný parenchym plic bez ložisk. změn či infiltrací, BVK přim. hily cévní. Drobné kovové svorky pravé plicní baze. Bránice klenuté, úhly volné.

Lékařské zprávy / ceny express

Srdeční stín nerozšířen. Popis proveden dne: 11.5.2017 8:22:39. Hrudník vleže na odd.: CVK zprava cestou v. sbc. správně zavedená. Na snímku vleže na odd. bez prokazatelného PO vpravo, bez evid. ložisek vpravo. Vlevo trvá zastření tekutinou a kondenzacemi, vleže tekutina rozprostřena na celé L plicní křídlo, basálně okrajově zachycen stín drénu perisplenicky. Žaludeční sonda. Popis proveden dne: 17.5.2017 6:45:48. Hrudník vleže na odd. pojízndým přístrojem: Na dnešním snímku výrazná progrese nálezu ve srovnání se snímkem před cca 14 hodinami – dnes až obraz KP subkompenzace se zastřením obou plicních křídel, výraznou plicní hyperemií a v.s. i dilatací srdečního stínu, který vleže a při sumacích nepřehledný, fluidothrax vlevo a dnes i vpravo. V rámci Rtg obrazu nelze posuzovat případnou TEN, ARDS etc.

Lékařské zprávy / ceny express

Zavedená CVK vpravo beze změn. Drén pod L bránicí beze změn. Popis proveden dne: 17.5.2017 7:52:01. Plíce, srdce – kontrola , min. snímku 17.5. 11.30: stacionární obraz od posledního snímku, vpravo přetrvává nápadně zmnožená kresbna perihilosně, bez zřetelnějšího výpotku vpravo pleurálně. Vlevo trvá zastínění plicního křídla vyjma apexu cca stejného rozsahu i sytosti.
Popis proveden dne: 18.5.2017 8:38:26 II. ošetřující lékař.

Lékařské zprávy / ceny express

Plíce, srdce na lůžku, kontrola: stp. punkci levého hemithoraxu (vypunktováno cca 250-300ml), nyní při úbytku pleurálního výpotku vlevo menší rozsah zastínění – nyní dosahuje ventrálního konce III. žebra, ostatní nález bez nápadnějších změn. Popis proveden dne: 18.5.2017 12:18:37 MUDr. Novák. RTG hrudníku: Plicní křídla oboustranně rozvinutá. Vlevo fluidothorax. Vpravo zhrubělá plicní kresba – ve srovnání se snímkem z 31.5.2017 parciální regrese. Srdeční stín nerozšířen. Závěr: Částečná regrese infiltrace plíce vpravo. Popis proveden dne: 12.6.2017 13:21:55 MUDr. Novák. Plánovaný rozsah a druh realizace překladu: překlad 12 stran normovaných do 24 hodin od zadání překladu. Překlad 1. zprávy proveden internista, MUDr. Novák. U překladu 2. zprávy nutno posoudit náročnost.

Lékařské zprávy / ceny express

Realizace se vztahovala na rozsah realizace překladu do 24 hodin od zadání překladu. Další překlad provádí: rentgenolog. Ohledně dalších překladů – neexpresního charakteru -, aplikovány neexpresní ceny za lékařský překlad. Standardní tarify jsou většinou vyjádřením překladu za časový úsek 2 -3 pracovní dny v podobné rozsahu (obory: rentgen, interna nehraje roli).

Expertní medicínské překlady/ Medizinische Übersetzungen – Tschechisch

 

1. Zakázka LÉKAŘSKÉHO PŘEKLADU

Při první zakázce: tj. při překladu krátké zprávy z interny a delší zprávy z rentgenu, zákazník navrhuje cenu za expresní překlad – akceptováno. Realizace překladu do následující soboty. Text poptávky: navazuji na náš telefonický rozhovor. Přílohou posílám text, který je potřeba přeložit do anglického jazyka urgentně, nejpozději do 24 hodin. Jak jsem již zmínila, následovat bude překlad závěrečné zprávy pacientky, kde počítáme s rozsahem cca 10 stran textu. Prosím o urychlené zaslání cenové nabídky.

Přejete-li si překlad Lékařské zprávy / ceny express – kontakt je ZDE.

Share Button