Poptávka překladu webových stránek

  • 18.1.2022

Jak chodí tyto poptávky na poptávkové servery – ten typ poptávek, které zpravidla zapadnou a nejsou řešeny, ani námi:

  • Podrobnosti a kontakt na zadavatele najdete zde
  • Jak správně reagovat na poptávku?

550 stran (i jenom část) – ANGLIČTINA (v pouze JEDNOM či obou směrech)

Rychlá odpověď – klikněte zde a reagujte rychle a pohodlně!

Dobrý den,
hledám překladatele pro ANGLIČTINU (jedná se o vícejazyčný projekt překladu rozsáhlých webových stránek mého klienta do mnoha jazyků a toto je pouze jeden z nich – pro každý jazyk dávám samostatnou poptávku)

DŮLEŽITÉ: Hledám překladatele pouze pro JEDEN směr nebo pro oba směry (to znamená, že není nutno umět překládat v obou směrech)

NEPOSPÍCHÁ – celkové objem může být ROZDĚLEN do mnoha částí mezi více překladatelů podle jejich aktuálních časových možností

1): Do češtiny
– běžné webové stránky (jednoduchá řeč, propagační kampaň, historie společnosti, zaměstnanci atd.)
– celkem cca 550-600 stran (bude upřesněno později)
(už jsem část viděl a rozsáhlé pasáže textu se liší pouze v drobnostech jako číslovky atd. – to znamená, že stačí překlad překopírovat a do kopie tyto rozdíly promítnout)

NEBO

2) Z češtiny
– reklamní materiály (prodej obecně, propagace, slevy)
– cca 980 stran (podle kolegy může ještě přibýt)
(opět shodné pasáže)

NABÍZÍM:
– výplatu odměny IHNED po odevzdání každé jednotlivé části překladu (nečekám, až mi za váš překlad zaplatí můj vlastní klient)
– na základě dohody je možná i platba části překladu předem
– množství a čas pro odevzdání podle vašich aktuálních možností
– dlouhodobou a korektní spolupráci (bez časového stresu)
– NEmusíte mít živnostenský list
– NEmusíte mít oficiální jazykové vzdělání

Máte-li zájem, prosím vás, abyste mi napsali:
1) nejnižší možnou cenovou nabídku za 1 normostranu za váš překlad (1800 úhozů) (již nyní opravdu potřebuji znát alespoň hrubý odhad, abych věděl, zda má smysl vás kontaktovat) (texty pouze k nahlédnutí nemohu zaslat – jsou důvěrné)
2) v jakém směru (jakých směrech) jste schopni překládat
3) důležité: telefon, email

Prosím o pochopení, že na tomto překldu si mohu dovolit spolupracovat pouze s překladatelem (překladateli), jehož cenová nabídka mi umožní, abych u svého vlastního klienta zůstal konkurenceschopný (tzn. mohl mu nabídnout nejnižší cenu z nabídek všech mých vlastních konkurentů – jinak můj klient zakázku zruší – protože je velice zajímavá, toto nemohu dopustit).

Děkuji a těším se na případnou spolupráci.

  • Jazyk: angličtina > čeština
  • Obor: 
  • Platnost do: 31.12.2022, 12:00
  • Rozpočet: nabídněte cenu

Poznámka: Platnost do znamená datum a čas, do kdy je poptávka otevřená a zobrazená. Pozor, nejedná se o termín odevzdání!

Share Button

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Poptávka překladu webových stránek