Pracovní životopis, Ing. – překlad technické

  • 7.3.2023

Pracovní zkušenosti

2012 Lovochemie, a. s.

Pozice: Produktový manažer

Náplň práce: Koordinace a vedení projektového týmu při plnění úkolů v souvislosti s přípravou rozvojových akcí Oddělení výroby hnojiv Lovochemie, a. s.

2009 – 2012 Lovochemie, a. s.

Technolog Oddělení výroby hnojiv – LAV

Náplň práce: Dohled nad chodem jednotky na výrobu ledků amonno – vápenatých a amonno – hořečnatých a kapalných hnojiv na bázi dusičnanu amonného, spoluodpovědný za dodržení objemu výroby, kvalitativních parametrů, technicko – hospodářských norem, příprava rozvojových investičních akcí, technická podpora.

2006 – 2009 Lovochemie, a. s.

Technolog Oddělení řízení a plánování výroby

Náplň práce: Tvorba a správa ročních plánů nákladů na opravy a údržbu Lovochemie, a. s., zodpovědný za udržení celkového ročního finančního limitu nákladů na údržbu Lovochemie, a. s. Spolupráce na tvorbě plánů výroby hnojiv Lovochemie, a. s., tvorba a správa kusovníků jednotlivých výrobků, reporty o dodržování technicko – hospodářských norem a vynakládání prostředků v údržbě Lovochemie, a. s., záskok na podnikovém dispečinku Lovochemie, a. s.

Jazykové znalosti překladatele, Ing.

APLIKACE PROGRAMY PRO EDITACI

Internet – pokročilý

MS Excel – pokročilý

MS Word – pokročilý

MS PowerPoint – pokročilý

MS Outlook – pokročilý

MS Access – základy

PI Processbook . expert

MS Visio – pokročilý

MS Project – pokročilý

DWG TrueView (AutoCad) – základy

SAP PM – pokročilý

ISDL – základy

Share Button
Zařazeno do témat: