Překlad Abstraktů, Překlad smluv, minimální účtované množsví

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemnía právně ověřené překlady na jednom místě. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608...

Tým téměř stovky profesionálních překladatelů pro firemní právně ověřené překlady na jednom místě. Překlady s ověřením/překlady výpisů, dokladů, plných mocí atd. Překlady abstraktů do angličtiny a němčiny. Překlady lékaři. Překlady pro tituly MUDr., MUDr. Ing., Mgr., Bc. Kontaktujte na kontaktním telefonním čísle: +420 608…

Překlad Abstraktu – Jazyk, angličtina. Cena na poptávku klienta uvedena v Kč. Pro objednání abstraktu dochází k uvedení fakturačních údajů dle platného OP. Překlady abstraktů do lékařské němčiny a angličtiny. Překlad abstraktu provádí tým MUDr. Schwarze. U abstraktu se vztahuje na minimální aplikované množství, částka v korunách za překlad celého abstraktu – vždy cca 1 normovaná strana.

Překlad smlouvy: italština, angličtina

Překlady smluv a zadání překladu překladateli: Draft Agreement 20170807-v1.docx – překlad faktury a překlad výpisů z bankovního konta. Překlad odborného právního textu z angličtiny násoben počtem stran = cena za překlad. Účtování na výchozí nebo cílové strany: cílové strany spíše u ověřených překladů: angličtina, němčina, polština, ruština – Praha 1. Smlouvy čítají cca 1,5 až cca 20 normovaných stran – zde hovoříme o nejčastějších variantách. U překladu smlouvy cca 1,5 normované strany, účtujeme cenu za překlad ve výši 1,5 normované strany.

Minimální účtovaná sazba za překlad: shrnutí

Technika určování minimálního množství překladu – v oblasti překladů. Minimální množství účtovaného překladu: medicína – cca 0,8 normované strany, technika, cca 1,5 normované strany, ověřený překlad Praha 1 – min. 1 normovaná strana, ověřený překlad zbytek ČR – min. 1 normovaná strana. U překladů bezpečnostních listů, ke stornům nedochází  – ale je třeba zmínit faktu, že jedná-li se o produktovou řadu látek, ke kterým má být vydán nový list, tak je vždy spíše rozpracováno více listů najednou: kvůli konzistenci složení, porovnání rozdílností apod. Zde je tedy minimální množství spíše dáno momentální rozpracovaností formátu.

Žádáte-li překlad abstraktu nebo smlouvy: kontakt je ZDE.

 

 

Share