Překlad obchodní korespondence do italštiny

  • 14.9.2018
Překlady smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pro polštinu, angličtinu, němčinu, maďarštinu, švédštinu, holandštinu tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu smluv, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlady korespondencí + pracovních smluv a dohod nejenom v rámci italštiny a angličtiny. Překladatelé pracovních smluv pro italštiny, španělštinu. Nadále ocbhodní překlady a překlady smluv (či případně v jazykových kombinacích): polština, angličtina, němčina, maďarština, švédština, holandština tvoří velmi silnou základnu týmu. Pro informace ohledně překladu pracovní korespondence do italštiny, jeho náročnosti, času nutného pro vyhotovení, nás kontaktujte i na expresních kontaktech: 608 666 582.

Překlad obchodní korespondence do italštiny, výsek z textu (autentické texty z rukou překladatelů italštiny): Con la presente reagisco alla lettera Vs rif. AAAA/12/18-00000-AA del giorno 10.4.2012, con la quale il Gestore del cantiere ha constatato specificatamente il mancato rispetto dell’Appaltatore alle istruzioni e agli ordini per la limitazione della circolazione stradale, poiché non ha rispettato la delibera del…

PŘEKLADY PRACOVNÍCH SMLUV DO ITALSKÉHO JAZYKA

Pokračování textu překladu usnesení do italštiny: …Ministero dei trasporti n. 000/2018-120-SSU/5 del giorno 6.4.2012 terminando la chiusura stradale ((např. také „uzaveření dálnice“ – překlady z oblasti stavebního dozoru a kontroly ze strany zadavatelů a úřadů)) parziale del giorno 7.4.2012 il giorno 8.4.2012 alle 10:00 (přesné překlady dopisů, E-mailů a úřední korespondece se zadavateli veřejných zakázek), quando avrebbe dovuto terminarla nello stesso giorno alle ore 9:00.

PŘEKLAD OBCHODNÍ KORESPONDENCE – ITALŠTINA

Pertanto il Gestore del Cantiere (stavební zákon a překlady stavebních dokumentací – dozor stavby, nedodržení podmínek (italština-čeština)) ha applicato il diritto nei confronti del Committente al pagamento di una penale contrattuale, in base all’Allegato all’offerta, dell’ammontare di 150.000.000 CZK. Úřední překlad korespondence + smlouvy do italského jazyka pro veliké podniky zaměstnávající Italy, je samozřejmostí.

PŘEKLADY ÚŘEDNÍ KORESPONDCENCE S OVĚŘENÍM

Překlad obchodní korespondence, expresně s rychlým kontaktem: +420 608 666 582. Překlady obchodní korespondence do portugalštiny, italštiny, švédštiny, turečštiny, řečtiny, chorvatštiny, angličtiny, němčiny, ukrajinštiny, ruštiny, španělštiny a dalších jayzků. Překlady korespondnce s úřady (překlady výzev, překlady oznámení oznámení) – soudní ověření. Překlady dokumentací – soudní ověření.

Žádáte-li překlad obchodní korespondence – kontakt na překladatele je ZDE.

Share Button