Překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam

Soudní a ověřené překlady rezervačních smluv: překlady usnesení, smluv. překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420...

Soudní a ověřené překlady rezervačních smluv: Soudní, nesoudní a ověřené překlady: překlady usnesení, smluv. překlady souhlasů, překlady abstraktů. Nadále v Praze jedna probíhá překlad: rozsudky, výpisy, diplomy, plné moci. Ověření vysvědčení. Překlady vysvědčení s ověřením do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů z bankovního výpisu. Překlady z rejstříku trestů a výpisů obchodních: angličtina, němčina a další. Překlad diplomů do angličtiny a němčiny. Překlady maturitních a ročníkových vysvědčení do angličtiny a němčiny Překlady životopisů do portugalštiny. Překlady plných mocí do angličtiny a němčiny. Překlady potvrzení do angličtiny a němčiny. Překlady výpisů do angličtiny a němčiny: Překlady všech diplomů z latinského do anglického a německého jazyka s úředním ověřením. Překlady z českých a slovenských univerzit. Expresní kontakt: +420…

Klient zasílá doklady a dotazuje cenu za překlad usnesení soudu a případný počet normovaných stran. Jednotka cílová normované strany je základní měrnou jednotkou překladu. Nadále klient dotazuje termín vyhotovení překladu pro oblast Praha 1. Jedná se o 39 stran textu – odhad a vyjadřujeme cenu za překlad Usnesení = 1 normovaná strana. Termín překladu: 10-11 dní, tj. přespříští pondělí. Bude se jednat o ověřený překlad.

Překlady úředních záznamů – usnesení / rozsudků

Překlad je nutné OBJEDNAT nejpozději do zítřejšího rána. Klient je dotazován na rekapitulaci fakturačních údajů pro účely fakturace – čistě z formálních důvodů. Klient nevyžaduje provést konverzi dokumentů – tj. zjištění přesného počtu výchozích stran, které se do cílového textu promítnou cca 20 % nárůstu textu Usnesení.

Překlad Usnesení krajského soudu

Konverze dokumentů pro překlad pokročilou metodou: dokumenty se nechávají konvertovat speciální metodou a je z nich vyčíslen počet úhozů pro další překlad – přesnost s odchylkou maximálně 2 %. Lze o něco přesněji dedukovat výsledný text soudního překladu usnesení, výpisů, rejstříků, diplomů apod.

Předběžný odhad textu soudním tlumočníkem

Soudní tlumočník se vyjadřuje ve smyslu odhadu stran na 35 – 40, ale konverze prokázala 39 normovaných stran Usnesení pro překlad. Jedná se tedy o metodu technicky náročnější ale poměrně přesnou – využíváno spíše minimálně. Pro rychlost informací pro klienta, se většina klientů spokojí s odhadem NS nebo přímo s cenou za normovanou jednotku překladu na normované strany, definované jako strany ve smluvních podmínkách a všeobecném pojetí překladatelských služeb českého trhu = 1800 úhozů / 1 normovaná strana.

Žádáte-li překlad: usnesení, rozsudek, úřední záznam – kontaktujte nás ZDE.

 

 

Share