Překlad z histologie: ruština, MUDr. Ivanov

  • 10.9.2018
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlad zprávy z histologie do ruštiny a do dalších jazyků, jako jazyka anglického nebo německého. Překlad z histologie dodávaný pro další specializované lékaře a pro posudkové lékaře zahraničních a českých zdravotních a jiných pojistné plnění plnících pojišťoven. Zejména německá AOK. Překlady lékařské – angličtina, němčina, ruština, švédština: překlady z medicíny pro vědecké ú čely a úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Medicínské překlady patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní překlady lékařských zpráv do němčiny. Pro expresní informace/nacenění textu/termínech, nebo systému práce nás kontaktuje tým MUDr. Schwarze, i expresně a to zde: +420 608 666 582.

  • překlady z medicíny s razítkem lékaře
  • překlad MUDr. Ivanov
  • expresní překlad medicínských zpráv
  • expresní kontakt: 608 666 582

Autentický histologický text pro překlad do ruského jazyka pro žádající pacientku (bude zpracovávat MUDr. Ivanov): „Nativně byla dodána děloha s adnexy. Čípek průměru 27 x 17 mm, hrdlo dlouhé 22 mm, oblast hrdla byla zpracována kompletně v příčných řezech od istmu až po oblast transformační zóny, která zpracována po směruhodinových ručiček společně s poševní manžetou.Makroskopicky v předním pysku ve vzdálenosti 10 mm od istmu zastižen nádor velikosti 18 x 12 x 9 mm, který tvoří méně než 2/3 objemu čípku.“

PŘEKLAD MUDr. IVANOV

Endometrium vysoké 1 mm. Levá adnexa v adhezích s měkkými tkáněmi pánevního peritonea, tuba deformovaná dlouhá 50 mm, průměr 6 mm, tkáň ovaria zavzata do adhezí velikosti 20 x 8 x 9 mm. Pravá adnexa rovněž v adhezích, tuba dlouhá 43 mm, průměr 5 mm (překlad z histologie – MUDr. Ivanov), ovarium velikosti 27 x 18 x 11 mm s tenkostěnnou cystou velikosti 18 x 10 x 6 mm.Mikroskopicky:Děložní čípek: ve vzdálenosti 10 mm od istmu v předním pysku v rozsahu 18×12 mmprokázány struktury místy středně, převážně nízce diferencovaného invazivníhodlaždicového karcinomu grade 2-3 s maximální hloubkou invaze do stromatu 9 mm.

PŘEKLADY Z HISTOLOGIE ČEŠTINA-RUŠTINA

Levá adnexa: levá tuba: chronická fibroproduktivní salpingitis a perisalpingitis. Paratubárně adheze a drobné tenkostěnné benigní cysty. Levé ovarium s obrazem involuce a inkluzní cystou pod povrchem. Pravá adnexa: obdobný nález jako vlevo, v pravém ovariu dále benigní tenkostěnná cystabez hodnotitelné výstelky charakteru cysty simplex

PŘEKLADY Z HISTOLOGIE, NĚMČINA – ANGLIČTINA

Autentické překlady z histologie. Autentické texty pro překlad do angličtiny a němčiny: Dalšími častými jazyky pro překlady z histologie, jsou angličtina, němčina. Resp. angličtina a němčina na prnvích místech ve statistice překladů z lékařství. Ruština na III. místě, co do počtu žádajících. Autentický text z histologického vyšetření pro překlad: ). č. 7 – fossa obtur. l. dx. Makroskopicky: tuková tkáň vel. 45 x 25 x 10 mm, s větším počtem hmatných lymfatickýchuzlin prům. 6 x 4 – 20 x 6 mm. Mikroskopicky: vyšetřeno celkem 11 regresivně změněných lymfatických uzlin, bez nádoru (0/11). č. 8 – externa l. sin.

OBORNÉ LÉKAŘSKÉ PŘEKLADY Z HISTOLOGIE

Makroskopicky: tuková tkáň vel. 40 x 20 x 6 mm, s lymfatickou uzlinou vel. 18 x 7 x 5 mm adalšími dvěma lymfatickými uzlinami, z nichž jedna prům. 2 mm s bílým ložiskem tuhékonzistence prům. 5 x 2 mm. Mikroskopicky: bílému ložisku odpovídá fascikulárně uspořádaná, vřetenobuněčná léze voblasti pouzdra a místy o splavů bez jaderných atypií, bez patrné mitotické aktivity.Imunohistochemické vyšetření: S100 protein: negativní CK AE1/AE3: negativní HMB 45: fokálně positivníAfekce imunofenotypem odpovídá předběžně lézi charakteru tzv. pecomu, o metastázudlaždicového karcinomu se nejedná.

Žádáte-li překlad z histologie do anglického, ruského nebo německého jazyka – kontakt je ZDE. 

Share Button