Preklady z ekonómie zo slovenčiny do češtiny

  • 21.12.2020

Preklady abstraktov z ekonomických vied, preklady zmlúv obchodných. Naďalej obsahuje preklady obchodných listov (Ekonomické preklady) a ekonomicky spracovaný preklad – tj. Preklad zvýhodnený o sadzbu 21% pre neplatca DPH. Ekonomický preklad sa tiež týka prekladov finančných analýz a prekladov z oblasti trhu s cennými papiermi, komoditami (burza). Ekonomické preklady realizujeme vo veci technických návodov a právnych textov. Možnosť preklade podania patentovej prihlášky do angličtiny a nemčiny.

Share Button
Zařazeno do témat:

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Preklady z ekonómie zo slovenčiny do češtiny