Preklady z ekonómie zo slovenčiny do češtiny

  • 21.12.2020

Preklady abstraktov z ekonomických vied, preklady zmlúv obchodných. Naďalej obsahuje preklady obchodných listov (Ekonomické preklady) a ekonomicky spracovaný preklad – tj. Preklad zvýhodnený o sadzbu 21% pre neplatca DPH. Ekonomický preklad sa tiež týka prekladov finančných analýz a prekladov z oblasti trhu s cennými papiermi, komoditami (burza). Ekonomické preklady realizujeme vo veci technických návodov a právnych textov. Možnosť preklade podania patentovej prihlášky do angličtiny a nemčiny.

Share Button
Zařazeno do témat: