Vypracování bezpečnostního listu

  • 15.10.2022
Překlady bezpečnosních listů v rámci jazyků:

Tvorba nových bezpečnostních listů (lokalizace bezpečnostních listů) v jazykových mutacích: slovinština, chorvatština, srbština, rumunština, bulharština. , polština, angličtina (nařízení ES č. 1272/2008, platné od 1. 6. 2015). Překlady bezpečnostních listů v rámci jazyků: italština, ruština, angličtina, němčina, polština, španělština, maďarština, švédština. Expresní kontakt na tým překladatelů: 608 666 582

  • příprava bezpečnostního listu dle zákonné legislativy
  • příprava bezpečnostního listu od 1650 Kč / list
  • příprava etikety
  • registrace produktu do CHLAP
  • sleva 21 % pro neplátce DPH
  • expresní telefon: 608 666 582

Bezpečnostní listy – pravidla a vypracování, lokalizace, aktualizace bezpečnostních listů

Bezpečnostní list poskytuje dodavatel:
výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor
Příjemcem bezpečnostního listu je:
následný uživatel, distributor
Bezpečnostní list nesmí obsahovat prázdné oddíly
Všechny listy musí být očíslovány „formou 1 ze 3“
Cílem je, aby výsledné bezpečnostní listy umožňovaly uživatelům přijmout
nezbytná opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti při práci a životního
prostředí.

Informace v bezpečnostním listu

Informace v bezpečnostním listu mají být napsány JASNĚ a STRUČNĚ.
Bezpečnostní list není dokumentem s pevně stanovenou délkou.
Na základě BL zaměstnavatel zjistí zda se na pracovišti budou vyskytovat
(nebo vyskytují) chemičtí činitelé a umožní mu přijmout příslušné
opatření k ochraně pracovníků při práci.
Pokud výrobce nebo dovozce registruje látku nad 10 tun vyhotovuje
zprávu o chemické bezpečnosti. Součástí bezpečnostního listu
(přílohou), který bude po zaregistrování látky předávat svým
odběratelům budou scénáře expozice pro určená použití..
Pokud výrobce nebo dovozce registruje látku pod 10 tun nemusí
vyhotovovat zprávu o chemické bezpečnosti. Vyhodnocení rizika
provede přímo v bezpečnostním listě, který bude předávat svým
odběratelům.
Bezpečnostní list se sestavuje podle přílohy I (453/2010)
Příloha vyžaduje široké rozpětí informací:

Žádáte-li český nebo slovenský bezpečnostní list: kontakt naleznete ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , ,