Zajištění lékařských překladů pro potřeby výuky

  • 28.10.2016

Czech, , slovac, french, english, german and russian medical translations. Lékařsko-vědecké překlady: ruština, angličtina, němčina, slovenština, polština, a další jazyky. Překlady z oborů medicínských zařízení a techniky: Pro expresní informace / nacenění textu/termínech. Expresní kontakt: +42...

Czech, , slovac, french, english, german and russian medical translations. Lékařsko-vědecké překlady: ruština, angličtina, němčina, slovenština, polština, a další jazyky. Překlady z oborů medicínských zařízení a techniky: Pro expresní informace / nacenění textu/termínech. Expresní kontakt: +42…

Během měsíce října jsme se účastnili výběrového řízení mající za cíl vybrat nejvhodnějšího uchazeče, respektive – kandidáta – vítěze obchodní nabídky, jejímž předmětem mělo být zajištění vysoce odborných lékařských překladů – v počtu téměř dvou tisíc normovaných stran. Příprava rozsáhlé dokumentace a obstarání referencí na předchozí realizace lékařských překladů z českého do anglického jazyka v požadovaném rozsahu 600 normovaných stran z českého do anglického jazyka  byly základní předpoklady pro účast ve výběrovém řízení. Obstarali jsme reference na počet 1200 stran plynoucí z realizací za posledních 6 měsíců (neobsahovalo překlady lékařských zpráv).

Zajištění lékařských překladů: kmenová část

Kmenová část překladů výukových materiálů z českého do anglického jazyka, tvoří z celkového rozsahu projektu – asi 85 procent (%) . Tato kmenová část je sestavena z jednotlivých částí výukových materiálů s čistě medicínským zaměřením. tj. částí, které jsou vypracovány lékaři s jednotlivými odbornostmi dle oboru zařazení.

Nejčastější obory překládané medicíny:

viz nejčastější obory: Alergologie‎, Anatomie‎, Anesteziologie a resuscitace‎, Angiologie‎, Biomedicínské inženýrství‎, Dermatologie‎, Embryologie‎, Endokrinologie‎, Epidemiologie‎, Farmakologie‎, Fyziologie‎, Fyzioterapie‎, Gastroenterologie‎, Genetika‎, Gynekologie a porodnictví‎, Hematologie‎, Hepatologie‎, Histologie‎, Chirurgie‎, Imunologie‎, Infekční lékařství‎, Kardiologie‎, Klinická biochemie‎, Lékařská etika‎, Lékařská informatika‎, Lékařská mikrobiologie‎, Logopedie, Nefrologie‎, Neurologie‎, Nukleární medicína‎, Oftalmologie‎, Onkologie‎, Ortopedie‎, Otorhinolaryngologie.

Lékařské překlady – práce lékařů‎

Práce a studie lékařů  pracujících v zahraničí, běžně zpracovává náš tým lékařských překladatelů zejména v oblasti : publikačních článků , činnosti , překlady lékařských zpráv.
Překlad klinických studií tento týden v mega projektu 2012  vypracoval kmenovou část A- jedná se o překlad asi 1750 stránek překladů do anglického jazyka do konce kalendářního roku 2016. Překládané obory pediatrie, všeobecné lékařství, imunologie, virologie, rehabilitace a citace dalších části. Asi 15% se týkalo i mimo-lékařských oborů jako matematika, fyzika, statistika a některé fyzikální disciplíny např. jako optika. Překlady lékařských zpráv je prováděno týmem lékařů a týmem specializovaných překladatelů a fyziků a specialistů. Asi 8% překladu velkého projektu s názvem ,, Zajištění lékařských překladů“ se týkalo i  problematiky mimo- lékařské. Na překladech spolupracovalo 2005 odborníků kteří z češtiny do angličtiny překládali zejména soubory přesahující rozsah  normovaných stran.
.
Lékařské překlady výukových materiálů statisticky:
.
1. Rozsah 1620 normovaných stran + 20 %, celkově 1944
2. Cílový rozsah v anglickém jazyce + 15 %, 1944 normovaný stran + 291,6 /bude upřesněno po dokončení jednotlivých souborů/
3. Zahájení překladu od podepsání smlouvy: 25. říjen 2016
4. Dokončení překladů: 30. listopad
5. Počet překladatelských dnů lékařů: 71
6. Počet vypracovaných stran denně: 31
7. Počet participujících lékařů: 5 – 6
8. Jazyková kompetence lékařů: angličtina-čeština
9. Obory dalších odborníků: fyzika, výpočetní technika, optika a některé další fyzikální obory

.
Benefity lékařských překladů pro velké zakázky:

  • realizace v přesném časovém harmonogramu
  • zapojení týmu lékařů pro jednotlivé překládané obory
  • vysoké nasazení lékařů – kvalitní výstupy odborného překladu

Lékařské překlady pro účely výuky – kontakt na vedoucího lékaře ZDE.

Share Button