Zpracování grafických formátů: extra

  • 10.2.2017

Rozsahy prací na technických manuálech: formáty prezentací Power point, Corel Draw, Auto Cad a několik dalších. Určení rozsahu textu, určení rozsahu grafického settingu. Překlady do severských jazyků. Expresní kontakt: +420…

Pro naše překladové klienty ale i mimo ty, zpracováváme pokročilejší metody grafiky do:

  • 1) nehotových dokumentů
  • 2) do rozpracovaných dokumentů

Službu zpracování nepřekladových dokumentů nabízíme pro klienty, kteří nenašli během zpracování svých dokumentů v jakémkoliv typu editační / překladatelské práce, východisko v některých komplikovanějších situacích pro např.:

  • 1) zapracování obrázků
  • 2) přepis textů v některém druhu obrázků apod.

Nadále nabízíme překlady a zpracování grafických formátů v pokročilém AUTOcadu a dalších programech operujících v 3D systému. Samozřejmostí jsou formáty tzv. běžné PDF a veškeré kroky k přípravě dokumentů pro další práci, tzn. kompletní editace originálního PDF formátu, či jen příprava editovatelného formátu z neoriginálního PDF – pro další editaci a posléze i zpětnou rekonverzi + nainstruování pro editační práci v v kritických bodech. Grafický proces a postoj k zakázce, bychom přirovnali k příbuznému procesu, který aplikujeme částečně u např. zpracování etiket k bezpečnostním listům, kde:

  • 1) připravíme na základě odborných podkladů texty pro etikety + dodáme výstražné symboly, což v tomto případě lze považovat za obrázky
  • 2) schválíme po zapracování klientem jeho grafický návrh.

Jedná se tedy o částečnou práci, kterou iniciujeme a následně dokončujeme my.

Zpracování grafických formátů: nedávná historie

U posledních dvou zakázek v období prosinec 2015 – únor 2016 pro dva klienty (překlad 7 manuálů v programu Corel) jsme se potkali s některými problémy. Obecně nedoporučujeme manuály v Corelu zpracovávat, ale doporučili bychom jiný grafický program. I tak jsme po delším záběru, grafiku manuálů plně ovládli. Dodávané manuály od klienta byly zasílány v Corelu. My jsme si vytvořili pro náhled PDF.

Zpracování grafických formátů: PDF

Klient si přál jako výstup opět – PDF. Jednalo se o překlady do švédštiny, norštiny a němčiny. U některých manuálů se vyskytlo více-méně několik problémů. Mimo extra požadavek, na závěr, vyměnit veškeré popisky v norských manuálech, které zůstali v českém jazyce, za jazyk anglický (což bylo dostatečné), byl celý manuál do norštiny přeložen. Co však malinko změnilo plán, bylo finální uspořádání grafického rozvržení: obrázky, tabulky, grafy, písmo – tedy délka jazykových řetězců. Práce na 3 manuálech zabrala 12 hodin extra / kus, ale výsledkem bylo perfektně graficky zpracované PDF v norském, stejně tak, jako v německém a švédském jazyce.

Zpracování grafických formátů: výpočty

Zmínka ohledně výpočtů rozsahu v Corelu a PDF je nutná, neboť samotná probíhá jistě vždy před započetím prací. Profesionální statistku ohledně rozsahu normovaných stran generujeme téměř vždy – před ještě samotným uzavřením objednávky ze dvou důvodů:

  1. sdělení ceny klientovi
  2. naši představu o reálném rozsahu překladatelských prací

Žádáte-li grafickou / editorskou práci na vašich dokumentech: kontaktujte nás prosíme ZDE.

Share Button