Bezpečnostní listy a zákony

  • 18.10.2022

Štítky, CLP, PCN, etikety, piktogramy, bezpečnostní listy, překlad prohlášení o vlastnostech. Poptávejte odborné služby na tel: 608 666 582 anebo nám napište ZDE.

Provedeme velice podrobnou a profesionální analýzu a stanovíme legislativní povinnosti Vaší firmy (podle nařízení zákonných REACH a nařízení CLP /nařízení o detergentech a nařízení o biocidních přípravcích a účinných látkách ) pro všechny vaše produkty. Prověříme, jestli plníte všechny povinnosti související s dovozem chemických látek nebo produkty ze třetích zemí. V takových případech pro  Vás totiž platí totožné legislativní povinnosti jako pro výrobce v EU. Ověříme, zda důsledně dodržujete pravidla pro uvedení nebezpečných chemických výrobků na trh pod Vaším vlastním názvem. Pokud tak činíte, vztahuje se totiž na Vás zcela jistě například povinnost zapsat se do registru Ministerstva zdravotnictví – CHLAP.
————————————————
Nadále také zajistíme: 
  • Rozklíčujeme a napravíme případné nesrovnalosti v klasifikaci produktů za Vás.
  • Pakliže zjistíme, že ze strany Vašich dodavatelů chybějící podklady, vyžádáme je u nich za Vás a Vy si je vyžádáte u vašeho dodavatele – řekneme Vám přesně, o jako podklady se jedná.
  • Vyhotovíme bezpečnostní listy včetně legislativně korektního návrhu etiket v různých jazykových variacích a provedeme grafický návrh či jej zkontrolujeme, zda-li jste jej učinili správně.
  • Zkontrolujeme, zda jsou etikety po grafické stránce v pořádku ( to znamená , jak jsou umístěny informace na štítcích, velikosti / rozměr výstražných symbolů atd.).
  • Jestliže se na Vás vztahuje povinnost dle § 22 chemického zákona, potom zaevidujeme vyhotovené bezpečnostní listy do registru MZdrav (CHLAP) – zde si vyžádáme také potvrdit údaj registrátora produktu, tj. firmy, na kterou se produkt vztahuje.
  • Vypracujeme návrh správného označení detergentů a připravíme datové listy.
  • Vyhotovíme návrhy etiket pro biocidní přípravky a vezmeme si na starost jejich nahlášení do registru MZdrav (CHLAP).
  • Budeme spravovat Vaši databázi bezpečnostních listů  a to včetně jejich archivace.
  • Ověříme úplnost legislativních požadavků, které se vztahují na internetové prodejce (e-shop).

Žádáte-li legislativní překlad (SZPI), specialistu v oblasti chemie – lze kontaktovat ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: , , , , , , , ,