Jak se reklasifikují látky v bezpečnostním listu

  • 20.7.2023

Podle nařízení REACH musí být bezpečnostní listy sestaveny v souladu s přílohou II a aktualizovány podle nových požadavků, které platí od 1.1.20231. Mezi tyto požadavky patří například zavedení specifických požadavků pro nanoformy, začlenění do práva EU 6. a 7. revize GHS, povinnost uvádět jednoznačný identifikátor složení UFI nebo povinnost uvádět specifické požadavky pro látky a směsi s vlastnostmi endokrinních disruptorů.

Posouzení chemické nebezpečnosti látky

Pro reklasifikaci látek v bezpečnostním listu je třeba provést posouzení chemické bezpečnosti látky nebo směsi podle článku 14 nebo 37 nařízení REACH a zajistit, aby informace v bezpečnostním listu byly v souladu s informacemi v tomto posouzení. Pokud je pro směs sestaven bezpečnostní list, postačuje, odpovídají-li údaje v bezpečnostním listu zprávě o chemické bezpečnosti pro danou směs namísto zprávy o chemické bezpečnosti pro každou látku obsaženou ve směsi.

🔧📝 Software pro sestavování a aktualizaci bezpečnostních listů

V prvním odstavci jsme se seznámili s významem bezpečnostního listu a reklasifikací látek podle nových kritérií. Nyní se podíváme na důležitost a využití softwaru pro tento proces.

💻 Využití softwaru pro reklasifikaci látek

Pro sestavování a aktualizaci bezpečnostních listů lze využít speciální software, například EKOTOX SDS nebo ChemGes. Tyto programy poskytují uživatelům snadný způsob reklasifikace látek a směsí podle nových předpisů a generování bezpečnostních listů v různých jazycích.

📘 Použití software a tipy na reklasifikaci

Pokud se rozhodnete reklasifikovat látky ručně, může to být časově náročné a složité. Proto je výhodné využít software, který obsahuje databázi látek a jejich nebezpečných vlastností. S tímto nástrojem můžete snadno vyhledávat látky a získávat relevantní informace o jejich klasifikaci.

Tipy na efektivní reklasifikaci látek
  • Použijte specializovaný software pro reklasifikaci.
  • Seznamte se s nebezpečnými vlastnostmi jednotlivých látek.
  • Pečlivě vyplňujte bezpečnostní listy a udržujte je aktuální.
  • Sdělujte informace o nebezpečných látkách zaměstnancům, aby byli správně informováni o rizicích.

Reklasifikace látek je zásadním krokem pro zajištění bezpečnosti chemických látek a ochranu zaměstnanců před jejich nebezpečnými vlastnostmi. S pomocí specializovaného softwaru a dodržováním tipů můžete tento proces provést efektivně a spolehlivě. 👍

Share Button
Zařazeno do témat: ,