Klinika dětské neurologie – překlad do angličtiny

  • 18.3.2023
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady lékařské – ruština, švédština, ale hlavně angličtina a také němčina (2 nejčastější jazyky lékařských zpráv po zdrojové češtině): úrazová medicína, chirurgie, onkologie, urologie, neurologie, kardio. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 … Pro expresní informace o medicínských překladech/ocenění textu/termínech, nebo systému práce nás kontaktuje i expresně. Expresní kontakt PÁ – NE pro expresní lékařské překlad: +420 608 666 582

Požadavek překladu do angličtiny Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol pro USA:

FAKULTNÍ NEMOCNICE v MOTOLE , V Úvalu 84, 150 06 Praha 5. Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, přednosta prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D., Neurologická ambulance – 3. patro poliklinika. Požadavek na překlad lékařské zprávy do 2-3 pracovních dnů pro vycestování do USA (účel překladu: další léčba v USA) s dcerou klienta. Zpráva vzniká podkladem Ambulantního vyšetření ze dne 22.03.2018 – 10:21.

Překlad osobní anamnéze do anglického a německého jazyka LÉKAŘEM

OA: Hospitalizována na naší klinice v 11/2017 – Závěr: 9 měsíců stará dívka přijata akutně pro rozvoj epilepsie charakteru Westova syndromu. Bez neurologické zátěže v rodinné anamnéze. Perinatálně lehká prematurita (37+0, PH 3240g), icterus na FT 2 dny. Léčena ve FN Motol pro progredující hemangiom na pravém uchu a na krku vpravo. PMV zpočátku v normě, od rozvoje NO mírný regres (přestala chytat hračky do rukou). Od věku 7 měsíců (09/2017) rozvoj infantilních spazmů – se stočením bulbů vzhůru, strnutím, elevací a náznakem rozhození HKK, někdy s předklonem trupu, v sériích cca 5, se stoupající frekvencí, při příjmu 2x denně, často při probouzení.

 

Dle EEG abnormální záznam pro multifokální vysokovoltážní výboje SW komplexů, převážně vycházejí zprava FTP, ale nezávisle také FC až FCT vlevo. U výbojů vpravo je častá tendence ke generalizaci. Opakovaně se objevují také úseky s nízkovoltážními rytmickými vlnami, navazující na epileptiformní výboje.
MRI mozku – Opoždění a stranová dysbalance v myelinizaci. Malrotace levého hippocampu. Lehce prostornější komorový systém až periventrikulární atrofie frontálně vlevo.

Při kontrole v 1/2018 – záchvaty dívka nemá, vývoj začal postupovat – začala lézt, leze hodně a rychle. Sedí sama, buď mezi koleny či v šikém sedu. Již se ji snaží zvednout do kleku. O něco hůře jí. Celkově tedy zlepšení stavu. Krevní odběry byly dle rodičů před 2 týdny u pediatrině – v normě. EEG záznam bdění a poté abnormálního spánku, který je bez obvyklých spánkových transientů, patrné občasné hroty O bilat a T vpravo na pozadí pomalých delta vln ostrého charakteru, občasně rytmických. Celkově ale trvá zlepšení záznamu oproti stavu před léčnou.

FA: Sabril 500 mg 1 – 0 – 1 tbl., Depakine sir. (50mg/ml) 2 – 2 – 2 ml.
NO: Kontrola po 2 m. Dívka je bez záchvatů, vývoj velmi dobře postupuje, staví se u opory sama, udělá již pár krůčků. Zatím naslabikuje, vydává různé zvuky. Příští víkend rodiče odjíždí na 3m. do USA.

Subj. – nyní nereaguje bolestivě. Objektivní nález: Při vědomí, sleduje, směje se, sociální kontakt odpovídající věku.
OH 45 cm, VF zaniklá, nepulsující, měkká, poklep norm., nereaguje bolestivě při palpaci.
MN inerv. symetr.. Šíje volná všemi směry. Břišní sym +. HK, DK – síla, hybnost, návrat norm.sym., tonus lehce nižší, rr.C5-8, L2-S2 sym. +, bez py irrit., tremor 0, amening. Lehká axiální hypotonie.
Polohy – Landau, Vojta – HKK v semifelxi, DKK v semiextenzi před tělem. Colliosvé hrizontální s dobrou reakcí na podložku.
Staví se u opory, uvolní jednu ruku, při sedu sedí s nohama dopředu. Střemhlavý reflex dobře výbavný.

Krevní odběry: dnes provedeny, zatím není výsledek. EEG: četné artefakty z pohybu, v hodnotitelných úsecích lehce abnormální záznam pro intermitentní zpomalení delta vpravo temporálně, bez epileptiformních změn.

Závěr:
– Epilepsie, začátek charakteru Westova syndromu, nicméně nyní dobře kompenzovaná, bez záchvatů, vývoj postupuje.
– Etiologicky zvažována fokální epilepsie z levé hemisféry (vzhledem k opožděné myelinizaci a atrofii vlevo frontálně, malrotaci hipokampu vlevo).
– Neurologický nález s lehkou hypotonií, PMV byl přechodně opožděný, nyní však v normě

 

Rp:
0046408 SABRIL/500MG TBL FLM 100/3bal. 1 – 0 – 1 tbl.
0057709 ORFIRIL LONG/150MG CPS PRO 50 I/6bal. 1 – 0 – 1 tbl.
čísla receptů: 6004242509
čísla ePreskripce: PDIML8RC5S9E
tisk: 22.03.18-11:24/4515

Účet: v: 29002, 29004, 09555
Ošetřující lékař
MUDr.Kudr Martin,Ph.D.

Žádáte-li překlad od českých a německých lékařů, kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Klinika dětské neurologie – překlad do angličtiny