Laboratorní a lékařské překlad polštiny

  • 16.2.2021
Medicínsko-technické překlad od lékařů. 100% orientace lékaře na překlad z medicíny. 100% nasazení a nezpochybnitelná kvalita. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: 608 666 582

Medicínsko-technické překlad od lékařů. 100% orientace lékaře na překlad z medicíny. 100% nasazení a nezpochybnitelná kvalita. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: 608 666 582

Praxe překladů pro polsko-české pojištěnce

15 let praxe v překladech polskojazyčné dokumentace polských pojištěnců – žadatelů o invalidní důchody – pro Českou správu sociálního zabezpečení, konkrétně pro Lékařskou posudkovou službu. Všechno – evropské formuláře řady E (nejčastěji E213, přirozeně), obrazová vyšetření, popisy operací, propouštěcí zprávy, laboratorní vyšetření. Celkem cca 20 000 NS za 15 let polsko-českých medicínských překladů. V případě vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat ZDE. 

Odborné medicínské překlad

Zajímavé je také to, že pro výše uvedené mikroorganismy byl růst pouze v lahvičkách pro aerobní nebo anaerobní kultivaci na podobné úrovni – 16.8%.(4) Jde-li o tempo růstu fakultativních mikroorganismů, rychlejší růst je dosahován v lahvičce pro anaerobní kultivaci.

Rozdíly v lékařských překladech

Největší rozdíl se projevuje v časovém intervalu 0.5-1 hod. (13.7%) a 3-6 hod. (2.1%). Rychlejší růst až o 0.5 hod. v případě laboratoří nebo mikrobiologických pracovišť, jež nepracují v trvalém provozu, může být významný. Čas detekce je velmi významný vzhledem k možnosti rychlejší kultivace mikroorganismu odpovídajícího za infekci, jeho identifikaci a stanovení citlivosti na léky, včasné zahájení léčby, zvýšení šance na terapeutický úspěch a snížení nákladů na léčbu.

Překlady do polštiny: diagnostické metody

Specifika XXX by vzhledem k základnímu onemocnění pacientů a používaným diagnostickým a léčebným postupům mohla ukazovat na významný podíl anaerobních mikroorganismů v infekcích krevního řečiště. Avšak počet kultivací se udržuje na stálé úrovni a činí cca 1.9%. Odlišné údaje prezentuje Lassmann a spol. (3)

PŘEKLADY POLŠTINA: 61,5 % textů

Největší podíl (61.5%) na infekcích krevního řečiště vyvolaných anaerobní flórou mají bakterie rodu Bacteroides. (3,4,7) I malý zisk anaerobní flóry je klinicky významný. V lahvičce pro anaerobní kultivaci bylo také dosaženo růstu Haemophilus influenzae. Výsledek je statisticky nevýznamný, je však přesto důležitý z hlediska patogenity mikroorganismu.

Překlady do polského jazyka: MUDr.

Rychlejší růst Listeria monocytogenes byl pozorován v lahvičkách pro anaerobní kultivaci. V předoperační profylaxi a také v empirické terapii jsou často používány cefalosporiny.(8) Rychlá informace o kultivaci tohoto mikroorganismu umožňuje zahájit odpovídající terapii antibiotiky, aktivními vůči tomuto druhu. Shrnuto – analýza podtrhuje nutnost používat v každé nemocnici ke kultivaci krevních vzorků současně lahvičky pro aerobní i anaerobní kultivaci. Použití pouze lahviček pro aerobní kultivaci by mělo za následek snížení záchytu fakultativních mikroorganismů a úplné pominutí anaerobní flóry, a tím také ohrožení zdraví a života pacientů.

Žádáte-li překlad z/do polštiny v oboru mikrobiologie/chemie/medicíny, kontaktuje nás prosím ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Laboratorní a lékařské překlad polštiny