Laboratorní a lékařské překlad polštiny

  • 16.2.2021
Medicínsko-technické překlad od lékařů. 100% orientace lékaře na překlad z medicíny. 100% nasazení a nezpochybnitelná kvalita. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: 608 666 582

Medicínsko-technické překlad od lékařů. 100% orientace lékaře na překlad z medicíny. 100% nasazení a nezpochybnitelná kvalita. Expresní kontakt na hl. odpovědnou osobu: 608 666 582

Praxe překladů pro polsko-české pojištěnce

15 let praxe v překladech polskojazyčné dokumentace polských pojištěnců – žadatelů o invalidní důchody – pro Českou správu sociálního zabezpečení, konkrétně pro Lékařskou posudkovou službu. Všechno – evropské formuláře řady E (nejčastěji E213, přirozeně), obrazová vyšetření, popisy operací, propouštěcí zprávy, laboratorní vyšetření. Celkem cca 20 000 NS za 15 let polsko-českých medicínských překladů. V případě vašeho zájmu, nás neváhejte kontaktovat ZDE. 

Odborné medicínské překlad

Zajímavé je také to, že pro výše uvedené mikroorganismy byl růst pouze v lahvičkách pro aerobní nebo anaerobní kultivaci na podobné úrovni – 16.8%.(4) Jde-li o tempo růstu fakultativních mikroorganismů, rychlejší růst je dosahován v lahvičce pro anaerobní kultivaci.

Rozdíly v lékařských překladech

Největší rozdíl se projevuje v časovém intervalu 0.5-1 hod. (13.7%) a 3-6 hod. (2.1%). Rychlejší růst až o 0.5 hod. v případě laboratoří nebo mikrobiologických pracovišť, jež nepracují v trvalém provozu, může být významný. Čas detekce je velmi významný vzhledem k možnosti rychlejší kultivace mikroorganismu odpovídajícího za infekci, jeho identifikaci a stanovení citlivosti na léky, včasné zahájení léčby, zvýšení šance na terapeutický úspěch a snížení nákladů na léčbu.

Překlady do polštiny: diagnostické metody

Specifika XXX by vzhledem k základnímu onemocnění pacientů a používaným diagnostickým a léčebným postupům mohla ukazovat na významný podíl anaerobních mikroorganismů v infekcích krevního řečiště. Avšak počet kultivací se udržuje na stálé úrovni a činí cca 1.9%. Odlišné údaje prezentuje Lassmann a spol. (3)

PŘEKLADY POLŠTINA: 61,5 % textů

Největší podíl (61.5%) na infekcích krevního řečiště vyvolaných anaerobní flórou mají bakterie rodu Bacteroides. (3,4,7) I malý zisk anaerobní flóry je klinicky významný. V lahvičce pro anaerobní kultivaci bylo také dosaženo růstu Haemophilus influenzae. Výsledek je statisticky nevýznamný, je však přesto důležitý z hlediska patogenity mikroorganismu.

Překlady do polského jazyka: MUDr.

Rychlejší růst Listeria monocytogenes byl pozorován v lahvičkách pro anaerobní kultivaci. V předoperační profylaxi a také v empirické terapii jsou často používány cefalosporiny.(8) Rychlá informace o kultivaci tohoto mikroorganismu umožňuje zahájit odpovídající terapii antibiotiky, aktivními vůči tomuto druhu. Shrnuto – analýza podtrhuje nutnost používat v každé nemocnici ke kultivaci krevních vzorků současně lahvičky pro aerobní i anaerobní kultivaci. Použití pouze lahviček pro aerobní kultivaci by mělo za následek snížení záchytu fakultativních mikroorganismů a úplné pominutí anaerobní flóry, a tím také ohrožení zdraví a života pacientů.

Žádáte-li překlad z/do polštiny v oboru mikrobiologie/chemie/medicíny, kontaktuje nás prosím ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,