Notářské úkony – překlady/tlumočení němčina

Ověřené překlady z/do němčiny u notářských úkonů. Tlumočení u notářských úkonů. T.: 608 666 582

Ověřené překlady z/do němčiny u notářských úkonů. Tlumočení u notářských úkonů. T.: 608 666 582

Ověřené překlady typu notářský úkon (notářský zápis), jsou překlady písemného projevu vzniklého „rukou“ notáře. Následný překlad je posléze vypracováván do příslušného jazyka, dle přání zákazníka a opatřen ověřovací doložkou. Pro ruské úřady – do ruštiny, pro německé – do němčiny atd. U tlumočení je tomu naopak, tam dochází k projevu slovnímu/ústnímu. Obě varianty jsou prostorem pro soudního tlumočníka jazyka německého.

Co je notářský úkon/zápis

Notářským úkonem (zápisem) se např. provádějí změny v obchodním rejstříku u obchodních společností, notářský zápis je potřebný v případě valné hromady společnosti s ručením omezeným, notářský zápis je potřebný jako podklad pro různé změny nejen v podnikatelské sféře, ale i v běžném občanském životě.

Notář je v České republice nejvyšší státní autoritou při ověřování losování loterií a her (sportka…), zasedání a volby statutárních orgánů spolků a společností, ověřování podpisů a listin, s několika málo výjimkami (například kopie geodetických prací – jako jsou geometrické plány a náčrty ověřuje pouze pověřený pracovník katastrálního úřadu).

Jste-li notář, nebo klient z občanské-obchodní oblasti, kontaktujte nás ZDE ohledně ověřených překladů – i na počkání.

Share ButtonŠtítky: ,