Odborné překlady z maďarštiny

  • 10.10.2020

Překlad 12 normovaných stran z maďarského jazyka, lze ze strany lékaře realizovat za 2 kalendářních dnů. V případě extrémního nasazení, i za 1 plný pracovní den, typu 8-10 hodin překládání. Záleží vždy na náročnosti a tady v kombinaci s nároky klienta – to, jaké chce řešení, tj. zvolí si den a čas, kdy má být jakýkoliv překlad dokončen a předán. Termíny se vždy stanovují s nějakou minimální rezervou, anebo případně, v situaci překladu např. 3 stran, nějakého standardnějšího textu (vyjma lékařských textů – ty patří mezi nejnáročnější vůbec), překladatel více či méně, ví, jak a kolik času zabere překlad určitého textu. U textů 2-3 strany, se lze s překladatelem domluvit na překladu za 90 min. od momentu zadání překladu – za ten je považován bod, ve kterém klient dodá veškeré právní náležitosti, způsobem, aby vznikla závazná dohoda o překladu.

Realizujeme překlady, od maďarštiny, přes polštinu, němčinu, angličtinu, italštinu, až po např. rumunštinu. Konkrétní jazyky prosím vyptávejte, nebo se podívejte na naši nabídku jazyků v hlavním menu. Rádi vám odpovíme na nejdůležitější otázky, i po telefonu.

Share Button