Poptávka překladu bezpečnostního listu z AJ do CZ

  • 15.4.2021

Obracím se na Vás v záležitosti překladu z anglického jazyka do češtiny u bezpečnostního listu pro chemickou látku WBC 100 KALTENTFETTER VOC-FREI viz. soubor v příloze v rozsahu 29- stran formátu A4. Součástí překladu by mělo být (dle vyjádření kolegů z našeho HSE oddělení) také doplnění o nezbytné mezní hodnoty expozice na pracovišti pro ČR a rovněž doplnění povinných telefonních čísel pro mimořádné situace. Pokud takovou službu v rámci překladatelské činnosti poskytujete, prosím o zaslání cenové nabídky. Platbu Vám mohu nabídnout prostřednictvím faktury se splatností do 14- dne následujícího měsíce ode dne jejího doručení. Naše odpověď: tady se kromě samotného Bezpečnostního listu nachází ještě příloha Expozičního scénáře. Lokalizace bezpečnostního listu dle zákonných parametrů, jak požadujete + expoziční scénář: celková cena 3500 Kč.

Dobírečné, vyřízení dobírky

Klienti žádají domluvu na postupu zaslání: 1. v PDF, 2. poštou – jako dobírka. Klienti vyžadují registraci v interním objednávkovém systému – objednávku nelze vytvořit klasickou cestou s následným proplacením faktury přes klientovo finanční oddělení. Klienti tedy žádají zaslání expozičního scénáře (překlad) + vypracování lokalizovaného bezpečnostního listu jednak v elektronické podobě (formát PDF) a také v tištěné podobě poštou, formou dobírky (tzn. cena překladu navýšena o poštovné). Součástí zásilky bude i faktura s mým jménem a adresou fakturace:

Zvláštní přání?

Formu zaslání dobírkou klient navrhuje z důvodu možnosti bezproblémové platby (elektronicky plnění zaslat bohužel nemohou, firma není zavedená registru). Klienti případně také navrhují zaslání plnění v jiném elektronickém formátu. Cena plnění překladu scénáře + lokalizace MSDS 3900 Kč + 21 % DPH. Dodání bude plněno: zaslání PDFka + vytištěného překladu, dobírkou. Za plnění dobírkou bude splněno zasláním kopie podacího lístku do E-mailu klienta. Vyřízení dobírky účtujeme jako 400 Kč. Klient následně s cenou i plněním (zaslání pdf souboru s překladem a tištěné verze na dobírku) souhlasí a prosí o koncovou cenu vč. DPH. V případě, že firma odběratele není plátce DPH a klient si přeje cenu pro koncového zákazníka – ta může být v takovém případě 3900 Kč bez dalšího účtování DPH. V tomto případě však klient je plátce a dělá to 3900 Kč + 819 Kč DPH, celkově tedy 4719 Kč.

Pro neplátce DPH – koncové spotřebitele

My vždy uvádíme ceny bez DPH, protože našim zákazníkům to nevadí a máme to i ve smluvních podmínkách. Většinou tedy v době Covidu účtujeme na tyto firmy a tyto firmy intenzivně na bezpečnostních listech pracují: Academical team s.r.o. a Akademický Tým s.r.o.
Součástí tohoto výjimečného plnění bude i odeslání poštou – vytištěný překlad expozičního scénáře a lokalizace bezpečnostního listu bez soudních razítek, na dobírku. Společně se zaslaným podacím lístkem, klienti obdrží také fakturu na které bude uvedeno, že je hrazeno dobírkou. Na podacím lístku bude uvedeno číslo účtu firmy, od které klient překlad objednává. Ve druhém čtvrtletí roku 2021, dáváme klientů možnost z výběru 2 firem (příklady cen):

  • Academical team – plátce (cena 3900 Kč + DPH)
  • Akademický tým – neplátce (cena 3900 Kč)
Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Poptávka překladu bezpečnostního listu z AJ do CZ