Posouzení překladu lékařských zpráv

  • 31.10.2021
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Překlady lékařské – němčina, angličtina, ruština, francouzština: onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých, německých, anglických, ruských, slovenských a francouzských lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 …

Oborné a laické posouzení SMYSLUPLNOSTI překladu lékařských zpráv

Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny ( anebo vysloveně podmíněnou poptávku po úředním úkonu). Naopak překlad pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní samé. V tomto druhém případě, může být lékař nahrazen jen ve specifických a ne příliš četných případech překladu. Je to např. u překladu lékařských zpráv z/do jazyka, kde: 1. rozsah zprávy je malý (tedy konzultovatelný lékařem), 2. nedává prostor pro odborné pochybnosti.

Odborná sdělení při překladu lékařských zpráv a nakládání s nimi

Prostor odborných pochybností je ohraničen odborným a odborně skrytým sdělením (zkratky, diagnosy) české nebo cizí lékařské zprávy. To může být zpravidla někdy tak strohé (spíše ale není), omezující se jen na několik málo doporučení pro pacienta – jehož překlad lékařské zprávy z cizího jazyka ani nemá sloužit pro účel následné léčby, ale preferencí na překladu není „garance / shoda obsahu“ – že se samotného překladu může / nemusí ujmout „pouze“ soudní znalec. Kulatým razítkem, můžeme opatřit i některé české nebo lékařské zprávy, které jsou výslovně určeny pro účely další léčby v některých výjimečných případech, anebo ve všech případech, kdy si to žádá posudkový lékař (tam vyhovíme ve 100 % případů). Některé „konzultační situace“ s pacienty obsahují naše doporučení lékařskou zprávu s razítkem znalce do cizího jazyka, nepřekládat, i když si to v úvodu telefonické / E-mailové komunikace výslovně přejí a dávají tuto skutečnost někdy zbytečně za prioritní.

Překlady lékařských zpráv a odborné posouzení v cizím jazyce nebo v češtině: žádejte ZDE. 

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Posouzení překladu lékařských zpráv