Expertní překlad do portugalštiny

  • 15.9.2013

 

Expertní překlad manuálů a softwarových komponent pro ovládací prvky strojů a robotů. Portugalské technické a obchodní překlad. Kontakt na manažera překladů: 608 666 582

Expertní překlad manuálů a softwarových komponent pro ovládací prvky strojů a robotů. Portugalské technické a obchodní překlad. Kontakt na manažera překladů: 608 666 582

Minulý týden jsme uzavřeli dohodu o poskytování služeb s českou exportní firmou exportující do zemí s portugalsky hovořícími obyvateli. Dohoda se týká dvouleté spolupráce a překladu více, než 20000 normovaných stran technických překladů. Jedná se o striktně interní spolupráci se sdílením obrovského know-how společnosti při dodržení maximálních zásad mlčenlivosti ze strany týmu překladatelů.

Překlady do portugalštiny

Celkové dílo v portugalském jazyce se bude týkat desítky segmentů aktivit daného českého výrobce. Překladatelský kontrakt se pojednává od přesunu výroby až po výrobní postupy a implementaci všech ekonomicko-manažerských metod do cizího jazykového a národního prostředí. Práce na překladech do portugalštiny potrvá 2 roky a 20000 výsledných stran překladu bude rozložena v poměru 4:5, tzn. že se očekává větší část pro překlad až v pátém trimestru překladatelského kontraktu. Na překladech bude celkem spolupracovat 7 odborníků na portugalský jazyk, naši kolegů-profesionálních překladatelů z/do portugalštiny.

Překlady do portugalštiny

Tým pro portugalské překlad je složen ze 3 českých a 4 rodilých mluvčích se sídlem v Riu i Sao Paulu. Komunikace v týmu probíhá standardními nástroji včetně metod kombinovaných. Pro tvorbu překladových pamětí-tedy systému překladu využijeme nástrojů pro profesionální překladatele v multi-level modalitě.

Význam Technických Překladů do Portugalštiny v Globalizovaném Světě

V dnešní globalizované společnosti, kde firmy a organizace komunikují napříč hranicemi a kultury se stávají nedílnou součástí každodenního života, mají technické překlad do portugalštiny klíčový význam. Portugalštinu mluví více než 260 milionů lidí na celém světě, a to nejen v Portugalsku, ale také v Brazílii, Angole, Mozambiku a dalších zemích. Tímto se portugalština stává jazykem, který zprostředkovává technické informace a umožňuje efektivní komunikaci napříč různými kulturami a národnostmi.

Přesnost a Jasná Komunikace

Technické překlad mají nejen za úkol přenášet informace z jednoho jazyka do druhého, ale také zachovat přesnost, jasnost a odborný význam. V oblasti technologie, inženýrství, lékařství a dalších technických odvětvích jsou správné a srozumitelné překlad klíčové. Nesprávný nebo nedostatečně jasný překlad může vést k nedorozuměním, chybám a dokonce i bezpečnostním rizikům. Překladatelé, specializující se na technické texty do portugalštiny, musí nejen ovládat jazyk, ale také mít hluboké porozumění danému technickému oboru.

Závěrem, technické překlad do portugalštiny mají klíčový význam pro mezinárodní obchod, vědu a průmysl. Umožňují efektivní komunikaci napříč jazykovými bariérami a zajišťují, že technické informace jsou správně interpretovány a využity. Přesnost, jasnost a odbornost jsou zde základními kameny, které umožňují úspěšnou spolupráci mezi různými národy a kulturami.

TECHNICKÉ PŘEKLADY DO PORTUGALŠTINY

Technické překlad do portugalštiny ve velikém rozsahu, jako souvztažnost čas překladatele / čas = překladatel = finance = klient. Technický překlad a všeobecný překlad do portugalštiny, prokombinace s němčinou, italštinou, angličtinou, španělštinou + případně dalších jazyků na poptávku. Technický překlad do portugalského jazyka ve věci manuálů, návodů, technických příruček a širokého formátového spektra včetně zpracování zdroje v CAT. V daných momentech, krátké termíny zpracování technických překladů – krátké manuály, příručky, české obchodní dopisy anebo dopisy portugalských úřadů a obchodních nabídek do češtiny. Také dodání ověřeného překladu z portugalštiny – technické popisy, normy, technické výkresy.

German-Holland and German-Sweden Technical Translations: Bridging Engineering Minds 🇩🇪🇳🇱🇸🇪

Žádáte-li od nás delší spolupráci na poli portugalských překladů, kontaktujte nás prosím ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: