Překlad klinické studie z maďarštiny

  • 11.10.2020

Byly analyzovány změny hodnot VAS v důsledku léčby
(Tabulka 2, 3). V tabulkách jsou uvedeny střední hodnoty,
směrodatná odchylka (± SD) a význam změny vypočtené
pomocí jednovýběrového t-testu. Je vidět, že v důsledku
léčby se hodnoty VAS významně snížily ve všech třech
léčených skupinách, a to jak v klidu, tak v pohybu.
Pokud jde o kardiovaskulární parametry, pozorované
změny krevního tlaku (s výjimkou skupiny C, kde byl
zaznamenán statisticky významný pokles krevního tlaku
jak pro systolický, tak pro diastolický krevní tlak) nebyly
považovány za fyziologicky významné, hodnoty byly ve
fyziologicky normálním rozmezí. Srdeční frekvence
vykázala podobnou změnu: v důsledku léčby významně
poklesla, ale průměrná změna byla v normálním rozmezí
3–7/min a nebyla z fyziologického hlediska významná [2,
3, 17].

Překlad lékařské maďarštiny a překlady klinických studií lez objednat ZDE. Rychlá domluva s lékařem, zaručí rychlé dodání překladu. Překlad 12ti stránkové studie, jsme schopni zajistit do 1,5 dne – za cenu 400 – 450 Kč za normovanou stranu, při naplnění normy, min. 10 normovaných stran. Klinická studie je překládána lékařem z oblasti vědy a výzkumu. Nabízené jazyky: němčina, ruština, angličtina, francouzština, slovenština, polština, maďarština, italština, španělština, švédština, rumunština, chorvatština, ukrajinština, portugalština,

Share Button
Zařazeno do témat: ,