Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag: Překlady do němčiny

Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag.Übersetzungen aus dem Tschechischen mit Beglaubigung. Expresní/soudně ověřené překlady z/do němčiny v Praze expresně s donáškou. Otevírací doba PO - NE, 8 - 21 hodin. Expresní kontakt: 608 666 582

Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag.Übersetzungen aus dem Tschechischen mit Beglaubigung. Expresní/soudně ověřené překlady z/do němčiny v Praze expresně s donáškou. Otevírací doba PO – NE, 8 – 21 hodin. Expresní kontakt: 608 666 582

České ověřené překlady / tschechische Übersetzungen mit Beglaubigung v rámci všech dostupných kombinací pro překlady státních, školních, matričních, právně obsahových a občanských listin, matričních dokladů, dokladů o vzdělání a notářských variant občanských dohod a listin uložených. Z těchto citujeme několik základních dvojjazyčně (Beglaubigte Übersetzungen Tschechisch Prag): maturitní vysvědčení – Abiturzeugnis, oddací list – Trauschein, rodný list – Geburtsurkunde, úmrtní list – Todesurkunde, rejstřík trestů – Strafregister, obchodní rejstřík – Handelsregister, živnostenský rejstřík – Gewerberegister.

Překlady do němčiny: Praha

České ověřené překlady z/do němčiny provádíme s donáškou v Praze / gerichtliche Übersetzungen in Prag jsou novou službou pro české a německé klienty. Služnou exkluzivní a velmi efektivní co se časové dipozice pro obdržení překladu týká. Ověřené překlady v Praze / beglaubigte Übersetzungen in Prag jsme tak schopni naplnit nejenom sporadicky, ale i fakticky s fyzickým převzetím překladového/listinného materiálu a jeho obratnou donáškou do několika málo hodin na místo určení.

Kontakt pro ověřené překlady atlumočení v Praze / Gerichtliche Übersetzungen in Prag je ZDE.

Share ButtonŠtítky: ,