Překlady smluv do slovenštiny

  • 10.5.2017
Překlady do slovenštiny pro formální i neformální použití. Překlady s ověřením a přkelady všech technických dokumentů pro další využití v průmyslu a při obchodování. Chemický průmysl: CLP, potraviny

Překlady do slovenštiny pro formální i neformální použití. Překlady s ověřením a překelady smluv a pravnich dokumentu. Preklady do slovenstiny všech technických dokumentů pro další využití v průmyslu a při obchodování. Chemický průmysl: CLP, potraviny

Dnes jsme obdrželi požadavek na překlad dalších dvou kontraktu do slovenštiny do našeho stálého zákazníka Jednou jsou dvě smlouvy v rozsahu celkem 8 normovaných stran. Překlad do slovenštiny z českého jazyka provádí náš slovenský kolega rodilý mluvčí specialista na překlady smluv a slovenského práva, který překlad realizuje v duchu tak, aby překlad mohl být překlad předan klientovi do zítřejšího odpoledne, což znamená v úterý v 16/00 hodin.

Široká nabídka překladů do slovenštiny v oborech:

  • Překlady technických textů – do slovenštiny.
  • Překlady smluv – do slovenštiny.
  • Lokalizace slovenských bezpečnostních listů – z podkladů v jazycích EU.

Překlady smluv do slovenštiny

Překlady smluv do slovenštiny provádíme pro všechny zákazníky žádající kvalitní překlad do slovenského jazyka, a to ať s razítkem či bez razítka soudního znalce. Kapacitně vychází překlad do slovenštiny z českého jazyka na asi 15 stran denně. Překlad do slovenštiny z cizího jazyka: na asi 7 normovaných stran denně – tedy podobný poměr, jako u překladu do češtiny (vyjma slovenštiny) z cizího jazyka.

Charakter překladu do slovenštiny:

  • kvalitní překladatelská práce s tradicí
  • expresní překlady z/do slovenštiny
  • velmi expresní překlady z/do slovenštiny
  • překlady do slovenštiny z dalších evropských jazyků
  • práce v pokročilých formátech
  • zpracování cenové nabídky s ohledem na opakování českého / slovenského textu

Žádáte/li tedy překlad do slovenštiny kontaktujte nás prosím ZDE.

Překlady slovenštiny

Share Button
Zařazeno do témat: ,