Překlady z/do ruštiny

  • 16.11.2012
Překlady z/do ruštiny. Obchodní překlad/переводы в области бизнеса. Ruské expresní překlad z medicíny, překlad smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expesním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů - tlumočník jazyka ruského - je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlad. Ověřené překlad z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Překlady z/do ruštiny. Ověřené překlad z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Stoupající tendence překladů z ruštiny: Stoupající tendence překladů z ruského jazyka. Překlady z ruštiny od akademických rusistů na českém trhu zaznamenávají zvýšenou poptávku od 16. 6. 2011, kdy došlo k zacílení na technickou stránku překladatelské problematiky z titulu tématu i pojetí překladu, viz. softwarové překladatelské nástroje. Pozn.: Dobrý překladatel zvládne přeložit za 1 den z ruštiny do češtiny 6-15 normovaných stran textu.

Kvalita ruských překladů

Kvalita překladatelů zůstává, nebo se zlepšuje? Kvalita překladu byla v rámci rusistiky a ruských studií dlouhou dobu standardizována. Poslední období – cca 12 – let však s sebou přinesla vzrůstající tendenci co do množství překladů, tak co do technické komplexnosti nabízených a poptávaných témat, viz. překlad manuálů z ruštiny. Dlouhá a široká tradice překladu z ruštiny: Tradiční pojetí témat, důsledný překladatelský um pěstovaný dlouhá desetiletí a nové poznatky z oboru překladatelství a překládaných oborů činí předchozí tradici jako kvalitní základ pro další spolupráci a nabídku služeb zákazníkům. Kdo relizuje překlad z ruštiny? Tým akademických překladatelů s nejkratší dobou vyhotovení překladu a to jak odborně cíleného, tak překladu ověřeného (překlad ověřený tlumočníkem soudu). Nejkratší doba vyhotovení překladu je 2 hodiny od zadání překladu, popřípadě 60 minut za 1 normovanou stranu.

Překlady ruštiny: obory technické

Pro překlad do ruského jazyka s námi působí náš ruský kolega, inženýr a expertní překladtel technických textů a naše ruská kolegyně, expertka na medicínskou techniku a překlad v ní. V kombinaci ruština⇒čeština jsou aktivní naši kolegové, magistři, pro ruský jazyk a jeho překlad do češtiny. Nedílnou součástí tvoří tlumočníci jmenovaní soudem, kteří také z části na technických překladech z ruštiny spolupracují. Termíny pro vypracování manuálů z ruštiny: cca 1 – 2 týdny/manuál 30 – 70 normovaných stran.

Překlady ruštiny s ověřením + právo

Směs překladatelů se znalostí práva a soudních tlumočníků, jimž je daný obor vlastní. Tým ruských soudních tlumočníků k dispozcici v Praze pro ruské ověřené překlad. Termíny pro  vypracování smluv a dalších ověřených překladů z ruštiny, nebo do ruštiny u krátkých překladů do 5 normovaných stran: cca 1-2 dny od přijetí překladu. U dalších a delších dokladů se termíny počítají v řádu dnů, do cca 1 týdne.

 Poptáváte-li překlad v jakémkoliv oboru v rámci ruštiny – kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,

REPUBLISHING TERMS

You may republish this article online or in print under our Creative Commons license. You may not edit or shorten the text, you must attribute the article to Překlady / i-Translators.eu and you must include the author’s name in your republication.

If you have any questions, please email vigatogustav@seznam.cz

License

Creative Commons License AttributionCreative Commons Attribution
Překlady z/do ruštiny