Překlady z/do ruštiny

  • 16.11.2012
Překlady z/do ruštiny. Obchodní překlady/переводы в области бизнеса. Ruské expresní překlady z medicíny, překlady smluv obchodních a občanských z ruského jazyka. Překlady smluv v expesním vyhotovení. Základna více, než 15 překladatelů a soudních znalců ruského jazyka. Jeden z našich kolegů - tlumočník jazyka ruského - je vždy k dispozici pro tlumočení v a ověřené překlady. Ověřené překlady z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Překlady z/do ruštiny. Ověřené překlady z/do ruského jazyka v pracovní dny/o víkendech. Pro expresní kontakt a informace nás volejte zde: 608 666 582

Stoupající tendence překladů z ruštiny: Stoupající tendence překladů z ruského jazyka. Překlady z ruštiny od akademických rusistů na českém trhu zaznamenávají zvýšenou poptávku od 16. 6. 2011, kdy došlo k zacílení na technickou stránku překladatelské problematiky z titulu tématu i pojetí překladu, viz. softwarové překladatelské nástroje. Pozn.: Dobrý překladatel zvládne přeložit za 1 den z ruštiny do češtiny 6-15 normovaných stran textu.

Kvalita ruských překladů

Kvalita překladatelů zůstává, nebo se zlepšuje? Kvalita překladu byla v rámci rusistiky a ruských studií dlouhou dobu standardizována. Poslední období – cca 12 – let však s sebou přinesla vzrůstající tendenci co do množství překladů, tak co do technické komplexnosti nabízených a poptávaných témat, viz. překlady manuálů z ruštiny. Dlouhá a široká tradice překladu z ruštiny: Tradiční pojetí témat, důsledný překladatelský um pěstovaný dlouhá desetiletí a nové poznatky z oboru překladatelství a překládaných oborů činí předchozí tradici jako kvalitní základ pro další spolupráci a nabídku služeb zákazníkům. Kdo relizuje překlad z ruštiny? Tým akademických překladatelů s nejkratší dobou vyhotovení překladu a to jak odborně cíleného, tak překladu ověřeného (překlad ověřený tlumočníkem soudu). Nejkratší doba vyhotovení překladu je 2 hodiny od zadání překladu, popřípadě 60 minut za 1 normovanou stranu.

Překlady ruštiny: obory technické

Pro překlady do ruského jazyka s námi působí náš ruský kolega, inženýr a expertní překladtel technických textů a naše ruská kolegyně, expertka na medicínskou techniku a překlad v ní. V kombinaci ruština⇒čeština jsou aktivní naši kolegové, magistři, pro ruský jazyk a jeho překlady do češtiny. Nedílnou součástí tvoří tlumočníci jmenovaní soudem, kteří také z části na technických překladech z ruštiny spolupracují. Termíny pro vypracování manuálů z ruštiny: cca 1 – 2 týdny/manuál 30 – 70 normovaných stran.

Překlady ruštiny s ověřením + právo

Směs překladatelů se znalostí práva a soudních tlumočníků, jimž je daný obor vlastní. Tým ruských soudních tlumočníků k dispozcici v Praze pro ruské ověřené překlady. Termíny pro  vypracování smluv a dalších ověřených překladů z ruštiny, nebo do ruštiny u krátkých překladů do 5 normovaných stran: cca 1-2 dny od přijetí překladu. U dalších a delších dokladů se termíny počítají v řádu dnů, do cca 1 týdne.

 Poptáváte-li překlad v jakémkoliv oboru v rámci ruštiny – kontaktujte nás ZDE.

Share Button
Zařazeno do témat: ,