Shrnutí účelu překladu lékařských zpráv do ITALŠTINY

  • 21.3.2021
Překlady onkologie, urologie. Medicínské překlad patří mezi velmi často využívanou službu. Překlad v oboru medicína farmacie vypracovávají naši kolegové: lékař nebo farmaceut. Překlady propouštěcích zpráv a zdravotní dokumentace od českých a německých lékařů pro další využití českých pacientů. Expresní kontakt: +420 608 ...

Expresní překlad lékařských zpráv do italštiny. Pro expresní informace/nacenění textu/termínech, nebo systému práce nás kontaktuje tým MUDr. Schwarze, i expresně a to zde: +420 608 666 582.

Překlady lékařských zpráv z/do italštiny pro účely další léčby lékaři. Překlady lékařských zpráv z angličtiny do italštin a z italštiny do angličtiny. Překlady lékařských zpráv expresně. Překlady lékařských zpráv se soudním ověřením pro účely vyšetření posudkovými lékaři. Překlad lékařských zpráv s ověřením pro účely získání pojistného plnění. Překlad lékařských zpráv se soudním ověřením pro další zde nejmenované účely.

Termíny dodání překladu zpráv do italštiny

Tempo překladu italských lékařských anebo českých lékařských zpráv do italštiny, je podobné jako u překladu do dalších jazyků, jakými nejčastěji pro tento obor, jsou němčina, angličtina, slovenština, čeština. Italský nebo český lékař provádí překlad lékařské zprávy ve smyslu převodu lékařského sdělení pro účely další léčby a to v normě, asi 6-7 normovaných stran denně.

ROZDÍL MEZI MEDICÍNSKÝCH PŘEKLADEM LZ A PŘEKLADEM PRO JINÉ ÚČELY

Překlad pro jiné, než léčebné účely může, anebo musí splňovat některé okolnosti vyžadované přijímacím subjektem překladu listiny. Naopak překlad pro účely další léčby, musí obsahovat odborné náležitosti, které splňuje lékařská profese, resp. její jazyková odborná znalost plynoucí z ní samé. V tomto druhém případě, může být lékař nahrazen jen ve specifických a ne příliš četných případech překladu. Je to např. u překladu lékařských zpráv z/do italštiny, kde: 1. rozsah zprávy je malý (tedy konzultovatelný lékařem), 2. nedává prostor pro odborné pochybnosti.

OODBORNÉ A PROFESIONÁLNÍ POCHYBNOSTI V PROCESU PŘEKLADU LÉKAŘSKÝCH  ZPRÁV

Prostor odborných pochybností je ohraničen odborným a odborně skrytým sdělením (zkratky, diagnosy) české nebo italské lékařské zprávy. To může být zpravidla někdy tak strohé, omezující se jen na několik málo doporučení pro pacienta – jehož překlad lékařské zprávy z italštiny ani nemá sloužit pro účel následné léčby, ale preferencí na překladu není „garance / shoda obsahu“ – že se samotného překladu může / nemusí ujmout „pouze“ soudní znalec. Kulatým razítkem, můžeme opatřit i některé české nebo lékařské zprávy, které jsou výslovně určeny pro účely další léčby v některých výjimečných případech, anebo ve všech případech, kdy si to žádá posudkový lékař (tam vyhovíme ve 100 % případů). Některé „konzultační situace“ s pacienty obsahují naše doporučení lékařskou zprávu s razítkem znalce do italštiny nebo angličtiny a němčiny, nepřekládat, i když si to v úvodu telefonické / E-mailové komunikace výslovně přejí a dávají tuto skutečnost za prioritní.

Překlady lékařských zpráv a odborné posouzení v italštině nebo v češtině: žádejte ZDE. 

 

Share Button
Zařazeno do témat: ,