Smlouva o provádění odborných překladatelských služeb

SUPER EXPRESNÍ soudní překlad a korektura do Angličtiny a němčiny (soudní překlad Praha, Brno): soudně ověřené překlady ve všech městech ČR. Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec K., Č. Budějovice, Liberec. SUPER EXPRESNÍ soudní překlad a korektura: ruština, italština, francouzština, polština, slovenština.  Zjistěte si expresní kontakt na překladatele ve vašem městě: +420 608 666 582

Překlad smlouvy o provádění překladů – na jedné straně druhé jako objednavatel (dále jen „Objednavatel“) na straně jedné, a, jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé, společně jako smluvní strany (dále jen „Smluvní strany“) uzavírají ve smyslu ustanovení zákona číslo 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění následující tuto Smlouvu o provádění odborných překladatelských služeb (dále jen „Smlouva“).

Předmět smlouvy o překladech

1.1 Na základě této Smlouvy a dílčích objednávek se Zhotovitel zavazuje pro Objednavatele provádět odborné překlady dokumentů a textů z českého jazyka do níže uvedených cizích jazyků a odborné překlady dokumentů a textů z níže uvedených cizích jazyků do českého jazyka (dále jen „Překladatelské služby“ nebo „Překlady“):

a) Český jazyk → Anglický jazyk
b) Český jazyk → Ruský jazyk
c) Český jazyk → Německý jazyk
d) Český Jazyk → Francouzský jazyk
e) Český jazyk → Španělský jazyk
f) Anglický jazyk → Český jazyk
g) Ruský jazyk → Český jazyk
h) Německý jazyk → Český jazyk
i) Francouzský jazyk → Český Jazyk
j) Španělský jazyk → Český jazyk

Smlouva o provádění odborných překladatelských služeb

1.2 Překladatelské služby musí Zhotovitel provádět s náležitou péčí, řádně a včas. Překlady musí být jazykově, obsahově a věcně správné, bez gramatických, nebo stylistických nebo významových chyb a nepřesností.

Překlad vysvědčení do němčiny

SUPER EXPRESNÍ soudní překlad a korektura do Angličtiny a němčiny (soudní překlad Praha, Brno): soudně ověřené překlady ve všech městech ČR. Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Hradec K., Č. Budějovice, Liberec. SUPER EXPRESNÍ soudní překlad a korektura: ruština, italština, francouzština, polština, slovenština.  Zjistěte si expresní kontakt na překladatele ve vašem městě: +420 608 666 582

 

SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ PŘEKLADATELSKÝCH SLUŽEB

1.3 Zhotovitel je oprávněn provádět Překladatelské služby (překlady smluv do němčiny a angličtiny) prostřednictvím třetích osob, tj. odborných překladatelů. Pokud Zhotovitel k provedení překladu využije třetí osobu, musí být tato třetí osoba k realizaci překladu odborně a jazykově způsobilá a Zhotovitel odpovídá za kvalitu překladů vyhotovených touto třetí osobou tak, jako by překlad prováděl on sám.

Žádáte-li překlad ODBORNÝ překlad smluv: kontakt je ZDE.

Share ButtonŠtítky: ,